Clock-Time

 Huệ Minh

/ 1443 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đừng Thành Kiến - Suy Niệm Chúa Nhật XIV Thường niên B

Tin mừng  Mc 6: 1-6:  Từ thuở tạo thành, Kinh Thánh đã chứng minh nỗi đau, sự nghiệt ngã do lòng người cao ngạo gây ra: Tổ tông loài người đã cao ngạo đến mức không thể hiểu nổi....
/ 1463 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên B - Sống Tin Mừng Phù Hợp Với Thời Đại

Tin Mừng Mt 9: 14-17: Trang Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu cho chúng ta biết việc ăn chay là việc làm có dấu hiệu của sự đau khổ và ăn năn. Trong sự hiện diện của chú rể trong ngày cưới, cần được có tiệc yến và hân hoan.Ăn chay phải được thực hien trong sự vắng mặt của Chú rể...

/ 1595 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên B - Lòng Nhân Từ Của Chúa Lớn Hơn Tội Lỗi Của Ta

Tin mừng Mt 9: 9-13  Trang Tin Mừng hôm nay là trang Tin Mừng đẹp kể về việc Chúa đi ngang trạm thu thuế và Chúa Giêsu gọi Matthêu theo Ngài.