Clock-Time

100 Truyện Mân Côi

/ 1393 / Mẹ Maria

$18 - Chuỗi Hạt Mân Côi Với Người Lính Lê Dương Pháp - 100 truyện tích Chuỗi Hạt Mân Côi

1 nữ y tá chuyên môn làm cái nghề chích thuốc độc cho tử tù, đáng lẽ cũng phải đền tội theo chế độ Đức quốc xã. Nhưng vì rất may cô đã giữ được xâu chuỗi Mân Côi, mà Đức Mẹ đã ban cho cô được ơn ăn năn trở lại. Quyền lực của chuỗi hạt Mân Côi như thế đấy.
/ 1778 / Mẹ Maria

$18 - Chuỗi Hạt Mân Côi Với Người Lính Lê Dương Pháp - 100 truyện tích Chuỗi Hạt Mân Côi

Như chúng ta đã biết bao nhiêu bệnh nan y, mà loài người hết phương cứu chữa. Nếu có lòng tin, trông cậy vào quyền phép Đức Mẹ, thành tâm thiện chí đến với Mẹ thì đều được Đức Mẹ cứu giúp cả. Chúng ta hãy đến Lourdes, thấy bao nhiêu nạng chống xe lăn được để lại, làm chứng cho những phép lạ chữa khỏi bệnh.
/ 1828 / Mẹ Maria

$17 - Chuỗi Hạt Mân Côi Với Đức Mẹ - 100 truyện tích Chuỗi Hạt Mân Côi

Đọc truyện trên đây, chúng ta thấy chuỗi hạt Mân Côi quan trọng như thế nào? Đức Mẹ bảo: Chuỗi hạt Mân Côi là sở hữu riêng của Mẹ, nhưng Mẹ đã ban phát xuống cho nhân loại, để họ nhờ đó mà được cứu rỗi. Vậy tràng hạt Mân Côi cũng chính là khí cụ, là vũ khí chúng ta dùng để chiến đấu với quân thù.
/ 918 / Mẹ Maria

$16 - Thày Bùa Ngải Lần Chuỗi Mân Côi - 100 truyện tích Chuỗi Hạt Mân Côi

Câu truyện được kể lại trong tu viện dòng thánh Đominicô. Nhờ gương sáng của 1 chiến sĩ công giáo mà 1 tội nhân, 1 thày phù thuỷ bùa ngải khét tiếng, đã được ơn ăn năn trở lại. Nếu không có vụ bị bắt, bị tù thì làm sao mà 1 thày phù thuỷ có thể được ơn cải tử hoàn sinh như vậy. Gương sáng rất quan trọng, như chúng ta đã biết, chuỗi hạt Mân Côi của nhà bác học Andre Ampere có giá trị hơn 1000 bài giảng rất hay và hùng biện.
/ 1354 / Mẹ Maria

$15 - Bỏ Lỡ Cơ Hội Mà Không Được Gặp Đức Mẹ - 100 truyện tích Chuỗi Hạt Mân Côi

Câu truyện này cũng giống như truyện vua thánh Louis nước Pháp, khi có người báo với vua: Chúa Jesu đang hiện ra trong Bí Tích Thánh Thể, khi 1 linh mục dâng lễ. Mời vua đến xem. Vua trả lời: ngày nào trẫm cũng thấy Đức Chúa Jêsu, cần gì phải xem. Điều đó chứng tỏ đức tin vua rất mạnh. Thày dòng này cũng thế, khi thấy Đức Mẹ hiện ra với mình, mà cứ tỉnh bơ lần chuỗi Mân Côi cho xong, thì thật là quá sức tưởng tượng.
/ 985 / Mẹ Maria

$14 - 59 Lời Hứa Cho Những Ai Mang Chuỗi Hạt Mân Côi - 100 truyện tích Chuỗi Hạt Mân Côi

Ngay cả khi lần hạt Mân Côi cũng không dám lần hạt công khai, sợ người ta bảo mình là lạc hậu. Cũng như chàng sinh viên khoa học thấy nhà bác học Louis Pasteur lần hạt trên chuyến xe lửa. Câu truyện thiếu niên 12 tuổi trên đây, được khỏi bị quỷ ám, là do đeo chuỗi hạt Mân Côi ở cổ, làm chứng cho 59 lời hứa này.
/ 984 / Mẹ Maria

15 Lời Hứa Cho Những Ai Siêng Năng Lần Chuỗi Mân Côi - 100 truyện tích Chuỗi Hạt Mân Côi

Với 15 lời hứa này, thì quả là Đức Mẹ đã quá thương con cái Mẹ khi siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Đến ngay như Chúa Jesu, khi hiện ra với thánh nữ Maria Allacocque truyền bá sự tôn sùng Thánh Tâm Chúa, hoặc thánh nữ Faustina truyền bá lòng thương xót Chúa, thì Ngài cũng không đưa ra những lời hứa nào hấp dẫn như vậy. Chúng ta hãy chịu khó lần hạt, thì được hưởng 15 ơn này nhưng không.
/ 838 / Mẹ Maria

$12 _ Bán Linh Hồn Cho Ma Quỷ, Nhưng Đến Phút Chót Thì Xù... - 100 truyện tích Chuỗi Hạt Mân Côi

Câu truyện rất ly kỳ rùng rợn. Chỉ quên có chuỗi hạt Mân Côi đeo ở cổ của người bán, mà quỷ đã thua lỗ. Câu truyện nói lên sức mạnh của chuỗi hạt Mân Côi. Người công gíáo chúng ta nên đeo thánh giá, chuỗi hạt Mân Côi, áo Đức Bà... để xin Đức Mẹ bảo vệ chúng ta mọi nơi mọi lúc.