Clock-Time

Anton Hà Văn Minh

/ 2778 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 193: Bài Giảng Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B - Lm. Antôn Hà Văn Minh Hot

Muối Men Cho Đời 193: Bài Giảng Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B. Mc 1: 12 - 15. Lm. Antôn Hà Văn Minh

/ 3826 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 191: Bài Giảng Chúa Nhật III Mùa Thường Niên Năm B - Lm. Antôn Hà Văn Minh Hot

Muối Men Cho Đời 191: Bài Giảng Chúa Nhật III Mùa Thường Niên Năm B. Mc 1: 14 - 20. Lm. Antôn Hà Văn Minh

/ 3171 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 189: Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - Lm. Antôn Hà Văn Minh Hot

Muối Men Cho Đời 189: Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. Mc 1: 7-11. Lm. Antôn Hà Văn Minh

/ 3594 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 184: Bài Giảng Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm B - Linh Mục Antôn Hà Văn Minh Hot

Muối Men Cho Đời 184: Bài Giảng Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm B. Mc 13: 33 - 37. Suy Niệm: Lm. Antôn Hà Văn Minh

/ 1516 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 180 - Bài Giảng Lễ Các Thánh Nam Nữ Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 180 - Bài Giảng Lễ Các Thánh Nam Nữ - Tin Mừng Mt 5: 1 - 12. Suy niệm: Linh Mục Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Dương

/ 1061 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 179 - Bài Giảng Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 176 - Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Lc 1: 26 - 38. Suy niệm: Linh Mục Antôn Hà Văn Minh

/ 462 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 176 - Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Mân Côi Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 176 - Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Lc 1: 26 - 38. Suy niệm: Linh Mục Antôn Hà Văn Minh

/ 332 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 172 - Bài Giảng Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 172 - Bài Giảng Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm A - Tin Mừng Mt 18: 15 - 20. Suy niệm: Linh Mục Antôn Hà Văn Minh