Clock-Time

Antôn Nguyễn Kim Thạch

/ 1572 / Tin Giáo Phận

Thánh Lễ Thêm Sức Và Rước Lễ Lần Đầu Tại Giáo Xứ Hoàng Châu Hot

Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức và rước Chúa lần đầu được cử hành cách long trọng vào lúc 9g30 sáng Chúa Nhật ngày 04/11/2018, tại thánh đường giáo xứ Hoàng Châu, giáo hạt Lạc An, giáo phận Phú Cường...
/ 1241 / Tin Giáo Phận
/ 2154 / Tin Giáo Phận

Thánh Lễ Tạ Ơn 50 Năm Hồng Ân Linh Mục Cha Cố Phêrô Lưu Đức Tân

Thánh lễ tạ ơn 50 năm hồng ân linh mục của cha cố Phêrô Lưu Đức Tân - nguyên chánh xứ Võng Phan - được cử hành cách long trọng vào lúc 9g30 thứ Bảy ngày 12/5/2018, tại thánh đường giáo xứ Võng Phan, giáo hạt Lạc An, giáo phận Phú Cường...
/ 1407 / Tin Giáo Phận

Giáo Xứ Cảnh Lâm Chầu Mình Thánh Chúa

Sáng Chúa Nhật IV Phục Sinh, ngày 22 tháng 4 năm 2018, cha Phêrô Tạ Văn Đức - Quản hạt Lạc An - đã long trọng dâng thánh lễ, khai mạc ngày chầu Mình Thánh Chúa thay cho giáo phận Phú Cường tại giáo xứ Cảnh Lâm, giáo hạt Lạc An...
/ 1695 / Tin Giáo Phận

Giáo Xứ Hoàng Châu Chầu Mình Thánh Chúa

Sáng Chúa Nhật ngày 15 tháng 4 năm 2018, Chúa Nhật thứ 3 Phục Sinh, cha Phêrô Tạ Văn Đức - Quản hạt Lạc An, đã long trọng dâng thánh lễ, khai mạc ngày chầu Mình Thánh Chúa thay cho giáo phận Phú Cường tại giáo xứ Hoàng Châu, giáo hạt Lạc An...
/ 1641 / Tin Giáo Phận

Giáo xứ Võng Phan tổ chức Tết Trung Thu 2017 Hot

Thánh lễ mừng Tết Trung Thu 2017 được cử hành lúc 18g00 ngày 04/10/2017, tại thánh đường Giáo xứ Võng Phan (Hạt Lạc An, Giáo Phận Phú Cường)...
/ 1857 / Tin Giáo Phận

Giáo xứ Hoàng Châu - Bế mạc khóa Giáo lý Hôn nhân 2017 Hot

Sau ba tháng (11/6 – 24/9),  vào lúc 9g00 sáng mỗi Chúa Nhật hằng tuần, khoảng 210 bạn trẻ đến từ các giáo xứ trong hạt Lạc An qui tụ về nhà sinh hoạt giáo lý Giáo xứ Hoàng Châu để học hỏi những điều cần thiết chuẩn bị cho đời sống hôn nhân gia đình...
/ 2859 / Tin Giáo Phận

Giáo xứ Lực Điền - Thánh lễ kỷ niệm 27 năm cung hiến Thánh đường Hot

Thánh lễ kỷ niệm 27 năm cung hiến thánh đường được cử hành cách long trọng vào lúc 18g00 Chúa Nhật ngày 18/9/2017, tại thánh đường Giáo xứ Lực Điền (Giáo hạt Lạc An, Giáo phận Phú Cường)...