Header

Thánh lễ gồm mấy phần?

avatarby
04/01/2016
44.6K
Thánh lễ gồm hai phần:Phụng vụ Lời Chúa. và Phụng vụ Thánh Thể...
Thánh lễ gồm hai phần:
- Phụng vụ Lời Chúa.
- Phụng vụ Thánh Thể.

Các nghi thức xảy ra trước phần Phụng vụ Lời Chúa gồm bài ca nhập lễ, lời chào hỏi, nghi thức sám hối, kinh Thương xót, kinh Vinh Danh và lời nguyện nhập lễ, đều mang tính cách của việc chuẩn bị, dẫn nhập để Dân Chúa bước vào Thánh lễ.

Các nghi thức vừa kể trên nhằm qui tụ tín hữu hiệp thông với nhau, làm cho họ sẵn sàng để nghe Lời Chúa và để cử hành cách xứng hợp Phép Thánh Thể.

A. Phụng vụ Lời Chúa.

Việc chính của phần này là nghe tuyên đọc những đoạn trích từ Kinh Thánh, được chen giữa bằng những bài thánh ca; những bài giảng, lời tuyên xưng đức tin (kinh Tin Kính) và lời nguyện cho mọi người, cũng gọi là lời nguyện tín hữu đều nhằm quảng diễn và tóm kết lại Lời Chúa mà cộng đoàn vừa nghe.

B. Phụng vụ Thánh Thể.

- Dâng lễ: chuẩn bị những của dâng sẽ trở thành Mình và Máu Đức Kitô.

- Kinh Tạ Ơn: là trung tâm và là đích điểm vươn tới của toàn bộ việc cử hành (chúng ta sẽ triển khai chi tiết sau này).

- Những nghi thức hiệp lễ: kinh Lạy Cha, chúc bình an, bẻ bánh, kinh Lạy Chiên Thiên Chúa, việc rước lễ và lời nguyện hiệp lễ.

Sau phần Phụng vụ Thánh Thể là nghi thức kết lễ: linh mục chúc lành và giải tán cộng đoàn.
TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT