Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần III Mùa Chay | Lc 4,24-30 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Quốc Khánh
02/03/2024
618
Cùng là những người dân ngoại, nhưng bà góa Sarepta xứ Sidon, và tướng Naaman người Syria, đều đã được Chúa Giêsu nêu ra như những “chứng nhân đức tin” về các phép lạ mà họ đã lãnh nhận. Đó là hoa trái của lòng tin và sự khiêm tốn chân thành. Điều này thật khác với những người đồng hương làng Nadarét của Chúa Giêsu...
Giờ Kinh Gia Đình

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI TUẦN III MÙA CHAY
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG


Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (4,24-30)

24Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. 25Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en; 26thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người mắc bệnh phong ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi”.

28Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành - thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

SUY NIỆM

Cùng là những người dân ngoại, nhưng bà góa Sarepta xứ Sidon, và tướng Naaman người Syria, đều đã được Chúa Giêsu nêu ra như những “chứng nhân đức tin” về các phép lạ mà họ đã lãnh nhận. Đó là hoa trái của lòng tin và sự khiêm tốn chân thành. Điều này thật khác với những người đồng hương làng Nadarét của Chúa Giêsu. Họ vốn là những người thân quen của Chúa Giêsu nhưng đã ngày càng xa cách, thậm chí còn muốn giết Người, bởi tính cách cao ngạo, thái độ tính toán và đầu óc thành kiến của chính họ. Để rồi kết cuộc, Chúa Giêsu đã “băng qua giữa họ mà đi” (Lc 4,30).

Thật vậy, với bà góa Sarepta (x. 1V 17,10-16), dù đối diện với nạn đói khủng khiếp, ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của bà và người con yêu dấu, nhưng khi được tiên tri Êlia ngỏ lời xin giúp đỡ, bà đã mau mắn vượt qua sự cách biệt bởi văn hóa và tôn giáo thời bấy giờ, để quảng đại rộng tay giúp đỡ - làm một chiếc bánh cho người của Chúa. Ngay lập tức, Chúa đã đổ đầy tràn ân phúc vào tấm lòng quảng đại và thái độ khiêm tốn của bà, là cho “hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ không vơi”. Còn Naaman (x. 2V 5,1-15a), một tướng lĩnh dân ngoại đã khiêm tốn tìm đến sự trợ giúp từ vị tiên tri của dân Do Thái, và qua lời khuyên của người đầy tớ, ông đã sẵn lòng thực hiện đề nghị thanh tẩy mình khỏi bệnh cùi trong chính dòng sông Giođan, thay vì phải làm những điều lớn lao hay siêu phàm khác. Cho nên, gặp gỡ, lắng nghe và đối thoại trong Thánh Thần chính là thái độ không tự mãn, không dập tắt những khác biệt, cũng không thành kiến hay khép kín với những dấu chỉ của thời đại. Đó cũng chính là cách thực thi hiệp hành cụ thể, để mỗi thành phần dân Chúa tích cực đáp lại lời mời gọi của Hội thánh Việt Nam trong năm Mục vụ 2024: “Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội”.

Từ đây, hướng mắt về một Giêsu Nagiarét, Con Thiên Chúa nhập thể, đã đến trước và ở với chúng ta trong suốt Mùa Chay thánh này, nói như Đức Thánh cha Phanxicô trong sứ điệp Mùa Chay năm 2024 rằng: “Không giống như Pharaon, Thiên Chúa không muốn các thần dân, mà Ngài muốn những con trai, con gái. Sa mạc là nơi mà sự tự do của chúng ta có thể trưởng thành trong một quyết định cá vị không rơi trở lại tình trạng nô lệ nữa”. Đó là hành trình cụ thể của thái độ khiêm tốn và chiến đấu để sống cho và sống thuộc về Chúa mỗi ngày, để Người không lặng lẽ tiến qua giữa chúng ta mà đi.

Lạy Chúa Giêsu, trong Mùa Chay thánh này, xin đoái thương uốn nắn và thánh hóa tâm hồn chúng con được trở nên ngoan ngùy và dễ bảo hơn trong ân sủng vô lượng và tình yêu vô bờ của Chúa. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT