Header

Lời nguyện chung Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Năm B | Giáo Phận Phú Cường

avatarby Quốc Khánh
31/05/2024
6.9K
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban chính Mình và Máu thánh Chúa để ở lại và nuôi dưỡng chúng con. Xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và ban ơn, để chúng con can đảm sống chứng nhân cho tình yêu Chúa trong thế giới hôm nay. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời...

LỜI NGUYỆN CHUNG
CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA - NĂM B


Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã trao ban Mình và Máu thánh Ngài để thánh hóa và dưỡng nuôi chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế. Tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Chúa Kitô là Vị Thượng tế tối cao đã cho các giám mục, linh mục được tham dự vào chức vụ Tư tế của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hàng giáo sĩ luôn ý thức được sứ vụ cao cả của mình, nhờ đó các ngài hằng cử hành các bí tích cách sốt sắng cho dân Chúa.

2. Thánh thể là trung tâm đời sống Kitô hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu luôn biết siêng năng tham dự thánh lễ và rước Mình thánh Chúa, nhờ đó họ luôn được gắn bó và nên một với Chúa, ngõ hầu có thể cảm nhận hạnh phúc đời sau mà chính Chúa đã hứa ban.

3. Thánh thể là nguyên lý của sự hiệp nhất. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu được hiệp nhất với nhau và tuyên xưng một niềm tin vào Thiên Chúa khi họ cùng nhau chia sẻ một Tấm bánh thánh là chính Mình thánh Chúa Kitô.

4. Thánh thể là bí tích tình yêu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong giáo xứ luôn cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa khi lãnh nhận Thánh thể, nhờ đó luôn biết sống yêu thương và hiến thân trong tinh thần phục vụ.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban chính Mình và Máu thánh Chúa để ở lại và nuôi dưỡng chúng con. Xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và ban ơn, để chúng con can đảm sống chứng nhân cho tình yêu Chúa trong thế giới hôm nay. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Tải về file word: loi-nguyen-chung-le-minh-mau-thanh-chua.docx


CHIA SẺ BÀI VIẾT