Header

Lời nguyện chung Chúa Nhật Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Năm B | Giáo Phận Phú Cường

avatarby Quốc Khánh
07/06/2024
3.8K
Lạy Chúa Giêsu, Trái tim Người phải chịu đâm thâu vì yêu nhân loại, xin giúp chúng con hằng nhớ đến tình yêu tuyệt vời của Chúa dành cho chúng con, để luôn sống cho xứng hợp với tình yêu của Người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời...
Ban Truyền Thông

LỜI NGUYỆN CHUNG
CHÚA NHẬT LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU - NĂM B
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, vì yêu thương nhân loại, Chúa Giêsu đã sẵn sàng hạ mình cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá. Trong tâm tình cảm tạ và tôn vinh tình yêu Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Tiên tri Hôsê cho thấy Thiên Chúa luôn lấy lòng nhân hậu mà đối xử với dân Ngài. Chúng ta cùng cầu xin cho các vị mục tử trong Hội thánh luôn lấy lòng nhân hậu của Chúa mà chăm lo cho đoàn chiên, ngõ hầu các ngài có thể liên kết mọi chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô.

2. Thế giới luôn cần đến sự chung tay góp sức của mọi người. Chúng ta cùng cầu xin cho các dân tộc được nhận biết và tin theo Chúa, để mọi người cùng góp phần xây dựng một thế giới trong tình huynh đệ.

3. Hôm nay là ngày lễ thánh hóa các linh mục. Chúng ta cùng cầu xin cho các linh mục kín múc được nguồn ơn thánh hóa từ Thánh tâm Chúa Giêsu, để các ngài có thể trao ban nguồn ân sủng và tình yêu cho đoàn chiên mà mình phục vụ.

4. Chiêm ngắm Chúa Kitô chịu chết trên thập giá. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người trong giáo xứ, khi ngắm nhìn thập giá Chúa Kitô, thì biết ý thức tình trạng tội lỗi của mình, để không ngừng hoán cải và quyết tâm canh tân đời sống.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Trái tim Người phải chịu đâm thâu vì yêu nhân loại, xin giúp chúng con hằng nhớ đến tình yêu tuyệt vời của Chúa dành cho chúng con, để luôn sống cho xứng hợp với tình yêu của Người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Tải về file word: loi-nguyen-chung-chua-nhat-le-thanh-tam.docx

CHIA SẺ BÀI VIẾT