Header

Chúa Nhật Tuần X - Mùa Thường Niên

avatarby Admin
09/06/2024
1.5K
Ma quỷ luôn tìm cách chống lại Thiên Chúa. Nhưng nó sẽ không bao giờ chiến thắng được Ngài. Vì thế, nó đổi chiến thuật cho cuộc chiến mới. Thay vì chống đối trực tiếp với Thiên Chúa, thì nó tìm cách hại những người sống theo đường lối của Ngài. Nó sử dụng thủ đoạn là “xuyên tạc” Lời của Thiên Chúa để làm cho con người chống lại Ngài.
Cao Nhất Huy

SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT X - MÙA THƯỜNG NIÊN

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 3,20-35).

Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám, và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giê-su liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.

“Tôi bảo thật các ông: mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời”. Đó là vì họ đã nói: “Ông ấy bị thần ô uế ám”.

Mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy !” Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”.


SUY NIỆM

CHIẾN THUẬT MỚI CỦA MA QUỶ LÀ "XUYÊN TẠC" SỰ THẬT

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán”

---/---

Trong chương 12 của sách Khải Huyền, chúng ta thấy một cuộc chiến dữ dội giữa các thiên thần trung thành với Thiên Chúa và những thiên thần phản nghịch Ngài. Thậy vậy, Tổng Lãnh Thiên Thần Micae đã dẫn đầu đạo binh thiên thần của Thiên Chúa, giao chiến với con Mãng Xà chỉ huy các thiên thần sa ngã. Kết quả là, con Mãng Xà và các thiên thần sa ngã bị tống ra khỏi trời, cả bọn lao xuống đất (x. Kh 12: 1-12).

Ra khỏi trời và bị tống xuống đất, con Mãng Xà và đồng bọn của nó không cam tâm, nên vẫn tiếp tục tìm cách đuổi bắt và hại những ai thuộc phe của Thiên Chúa. Thế nhưng, đối với những ai “tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu” thì sẽ được Thiên Chúa che chở trước thế lực của con Mãng Xà là Sa tan (x. Kh 12: 13-18).

Chúng ta nhìn lại câu chuyện trong sách Khải Huyền để thấy rằng, ma quỷ luôn tìm cách chống lại Thiên Chúa. Nhưng nó sẽ không bao giờ chiến thắng được Ngài. Vì thế, nó đổi chiến thuật cho cuộc chiến mới. Thay vì chống đối trực tiếp với Thiên Chúa, thì nó tìm cách hại những người sống theo đường lối của Ngài. Nó sử dụng thủ đoạn là “xuyên tạc” Lời của Thiên Chúa để làm cho con người chống lại Ngài. Đây cũng là thủ đoạn đã từng xảy ra nơi vườn địa đàng, ma quỷ đã xuyên tạc Lời của Thiên Chúa, khiến cho nguyên tổ chống lại Thiên Chúa (x. St 3: 4-5).

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu dùng quyền năng của Thiên Chúa để trừ quỷ, thì ma quỷ cũng ẩn mình trong đám đông để xuyên tạc Lời và quyền năng của Ngài (x. Mc 3:22).

Ngày hôm nay, ma quỷ cũng hiện diện dưới nhiều hình thức và hoàn cảnh khác nhau để xuyên tạc Lời của Thiên Chúa. Nó khiến cho con người nghi ngờ Thiên Chúa, cổ xuý và tuyên truyền những giáo lý sai lệch trong Giáo Hội. Cụ thể, gần đây xuất hiện nhóm trừ quỷ, đã ngộ nhận rằng họ được Chúa Cha trực tiếp mạc khải, làm thư ký cho Chúa Cha và được Chúa Cha ban đặc ân trừ quỷ. Nhóm này cũng lôi kéo được một số linh mục, tu sĩ và giáo dân tham gia. Vì thế, càng làm cho nhiều tín hữu dễ dàng tin theo con đường sai lệch này. Trong khi chúng ta tin rằng: Chúa Giêsu Kitô là Lời duy nhất của Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ và là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Vì thế, bất cứ ai tự xưng mình được Chúa Cha “trực tiếp mạc khải” và là “thư ký cho Chúa Cha” thì người ấy đã phủ nhận vai trò của Chúa Kitô, đó là sự xúc phạm hết sức nặng nề đến đức tin Công giáo.

Như thế, ma quỷ và tay chân của ma quỷ đã hoạt động rộng rãi và sâu xa trong lòng Giáo Hội. Chúng tìm đủ mọi cách để xuyên tạc, vu khống, mạo danh… nhằm làm cho người ta đi vào con đường lệch lạc, và chống lại Thiên Chúa. Thế nên, bất cứ ai tìm cách xuyên tạc sự thật về Thiên Chúa, sự thật về con người, sự thật về chân lý, thì người đó thuộc về phe của con Mãng Xà xưa. Và bất cứ ai, bỏ đường lối của Thiên Chúa mà bước theo con đường gian dối của thế lực ma quỷ, thì kẻ đó cũng thuộc về con Mãng Xã: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán”.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con cố gắng học hiểu giáo lý của Ngài, để nhờ đó chúng con đủ sáng suốt, phân định và không để mình bị lừa dối trước những lời “xuyên tạc” của ma quỷ. Xin Chúa cũng giúp chúng con luôn sống đúng sự thật, nói sự thật, chứ đừng sống giả dối và xuyên tạc sự thật. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT