Header

CÁI NHÌN ĐẦY TIN TƯỞNG CỦA THIÊN CHÚA - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh | Ga 17,20-26 | Lm Cao Nhất Huy

avatarby Quốc Khánh
15/05/2024
248
Cái nhìn của Chúa Giêsu, Người được Chúa Cha sai đến để tìm kiếm những gì đã mất; và cái nhìn đặt niềm tin tưởng vào một con người tội lỗi như Giakêu, mang đến kết quả là sự trở lại của ông.
Cao Nhất Huy
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ NĂM TUẦN VII PHỤC SINH

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 17,20-26)

Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.

 “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa”.

SUY NIỆM

CÁI NHÌN ĐẦY TIN TƯỞNG CỦA THIÊN CHÚA

“Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con” (Ga 17:20)

---//---

Kinh Thánh kể lại một cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Giakêu, chúng ta sẽ nhìn thấy một cái nhìn đầy tin tưởng của Thiên Chúa vào những thụ tạo bất toàn.

Tin Mừng thuật lại rằng “Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: ‘Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!’” (Lc 19:5). Đó là một hình ảnh rất đẹp, vì nếu Chúa Giêsu nhìn lên, có nghĩa là Người nhìn Dakêu từ bên dưới. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng, “đây là lịch sử ơn cứu độ: Thiên Chúa đã không nhìn chúng ta từ trên cao để hạ nhục và phán xét chúng ta; ngược lại, Người hạ mình rửa chân cho chúng ta, từ bên dưới Người nhìn chúng ta để khôi phục phẩm giá cho chúng ta”.

Cái nhìn của Chúa Giêsu, Người được Chúa Cha sai đến để tìm kiếm những gì đã mất; và cái nhìn đặt niềm tin tưởng vào một con người tội lỗi như Giakêu, mang đến kết quả là sự trở lại của ông.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dần dần đi đến tận cùng của thế gian. Trước hết là Ngài cầu nguyện cho chính mình, vì trước mặt Ngài là thập giá. Sau đó Ngài cầu nguyện cho các môn đệ và xin Chúa Cha lấy quyền năng mà gìn giữ họ. Nhưng bây giờ, lời cầu nguyện của Ngài đã mở rộng ra cho cả thế gian, nghĩa là bao gồm cả những người tội lỗi. Ngài cầu xin cho tất cả nên một, nghĩa xin cho tất cả đều tin vào Thiên Chúa.

Ở đây chúng ta thấy một điều quan trọng: Trước đó Ngài đã lo lắng thế gian sẽ làm cho các môn đệ ngã gục, và Ngài xin Thiên Chúa giữ gìn các môn đệ. Nhưng đến cuối của lời cầu nguyện, Ngài lại cho thấy một niềm tin tưởng dành cho thế gian, tức là những con người chưa tin nhận Chúa, những con người tội lỗi. Thiết nghĩ, đây cũng là lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu cũng dành cho chúng ta nữa.

Chắc chắn Chúa biết chúng ta chưa hiểu hết về Ngài, chưa đủ niềm tin vào Ngài. Thậm chí, đối với các môn đệ, Chúa cũng biết chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi, khi Ngài bị bắt, thì họ sẽ bỏ rơi Ngài. Thế nhưng, vẫn chính những con người đó, bao gồm cả chúng ta nữa, Ngài vẫn tin tưởng trọn vẹn rằng chúng ta sẽ trở thành những môn đệ rao truyền danh Ngài khắp nơi. Vì thế, chúng ta có thể tin tưởng rằng, Thiên Chúa từ khước và trừ khử tội lỗi, nhưng Ngài sẽ không mất niềm tin tưởng những kẻ thuộc về Ngài: “Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1). Mối tương quan yêu thương và đầy lân tuất đó sẽ không bao giờ bị Thiên Chúa bẻ gãy.

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta hai bài học quan trọng:

Thứ nhất, Thiên Chúa không bao giờ dừng lại ở quá khứ đầy lỗi lầm của chúng ta, nhưng với niềm tin tưởng vô hạn vào những gì chúng ta có thể trở thành. Ngài không tách “cỏ lùm và lúa tốt” ra khỏi ruộng. Mỗi người chúng ta đều có cơ hội trở thành lúa tốt, nhưng cũng có nguy cơ trở thành cỏ lùm. Điều quan trọng là chính chúng ta muốn mình trở thành gì mà thôi. Còn Thiên Chúa luôn là người dang rộng vòng tay đón chờ chúng ta.

Thứ hai, đây cũng là bài học cho chúng ta khi chúng ta nhìn người thân cận của mình. Và rồi, chúng ta có cái nhìn nào đối với những người đã từng mắc sai lầm và đang đấu tranh để đứng dậy từ lấm bùn của những sai lầm của họ? Đó có phải là cái nhìn từ trên xuống để đánh giá, xem thường và loại trừ không? Hãy nhớ rằng chỉ có thể chấp nhận được việc một người nhìn từ trên cao xuống thấp chỉ để giúp nâng người khác đứng dậy, và không có gì khác. Chỉ trong trường hợp này mới chấp nhận được. Chúng ta, những người Kitô hữu phải có cái nhìn của Chúa Kitô, Đấng ôm lấy từ bên dưới, Người tìm kiếm những gì hư mất, với lòng trắc ẩn. Đây luôn là cái nhìn của Giáo Hội, cái nhìn của Chúa Kitô, không nhìn để kết tội.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một cái nhìn mới như Chúa đã nhìn vào chúng con, để qua đó chúng con biết thương xót, cảm thông với anh chị em của mình. Amen.

Cao Nhất Huy

CHIA SẺ BÀI VIẾT