Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần XIII Mùa Thường Niên | Mt 9,14-17 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Quốc Khánh
05/07/2024
513
Tin mừng hôm nay phản ánh hai tình huống khác nhau mà cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi phải trải qua. Trước hết, mọi người đều xác tín rằng Chúa Kitô là Đấng cứu độ trần gian, nhưng câu hỏi mà họ không ngừng đặt ra là có nên tiếp tục sống theo luật cũ mà những tín hữu gốc Do Thái luôn bám vào, hay là phải có thái độ hoàn toàn dứt khoát với Do Thái giáo? Thứ đến, trước thái độ của người Do Thái đối với Tin mừng của Chúa Giêsu, nhiều tín hữu gốc ngoại giáo không khỏi thắc mắc: liệu họ có đi đúng đường hay không, nếu vì trung thành với Tin mừng mà phải cắt đứt với Do Thái giáo?
Giờ Kinh Gia Đình

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY TUẦN XIII MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (9,14-17)

14 Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?”. 15 Chúa Giêsu nói với họ rằng: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. 16 Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. 17 Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn”.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay phản ánh hai tình huống khác nhau mà cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi phải trải qua. Trước hết, mọi người đều xác tín rằng Chúa Kitô là Đấng cứu độ trần gian, nhưng câu hỏi mà họ không ngừng đặt ra là có nên tiếp tục sống theo luật cũ mà những tín hữu gốc Do Thái luôn bám vào, hay là phải có thái độ hoàn toàn dứt khoát với Do Thái giáo? Thứ đến, trước thái độ của người Do Thái đối với Tin mừng của Chúa Giêsu, nhiều tín hữu gốc ngoại giáo không khỏi thắc mắc: liệu họ có đi đúng đường hay không, nếu vì trung thành với Tin mừng mà phải cắt đứt với Do Thái giáo?

Hai dụ ngôn Chúa Giêsu dùng để biện minh cho việc không ăn chay của Người và của các môn đệ là một giải đáp cho thắc mắc trên đây của các Kitô hữu tiên khởi. “Không nên lấy vải mới vá áo cũ, cũng không nên lấy rượu mới đổ vào bầu da cũ”. Nhưng nói thế, Chúa Giêsu không có ý khẳng định cái mới tốt hơn cái cũ, hay ngược lại cái cũ tốt hơn cái mới. Với hai hình ảnh trên, Chúa Giêsu chỉ muốn nói rằng, không thể dung hợp giữa cái mới và cái cũ. Một cách cụ thể, cần phải khước từ mọi thứ thỏa hiệp: không thể vừa là môn đệ của Chúa Giêsu, lại vừa sống theo tinh thần của luật cũ.

Cần phải có thái độ dứt khoát vì nước Trời, đây là điệp khúc chạy xuyên suốt qua các lời giảng dạy và cuộc sống của Chúa Giêsu. Người đã đi cho đến tận cùng trong cuộc sống và trong giới răn yêu thương. Sống như thế, cho nên Chúa Giêsu cũng đòi hỏi những ai muốn làm môn đệ Người phải có cùng thái độ dứt khoát tận căn. Với người thanh niên giàu có muốn nên trọn lành, Người bảo hãy về bán tất cả tài sản, phân phát cho người nghèo, rồi đến theo Người. Với người môn đệ xin được chôn cất cha, Người nói: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết”. Xét cho cùng, giới răn thứ nhất và quan trọng nhất trong đạo Công giáo là yêu mến Thiên Chúa, sống cho Thiên Chúa và thuộc trọn về Thiên Chúa. Cơn cám dỗ triền miên của con người là sống như không có Thiên Chúa hoặc đặt Thiên Chúa vào chỗ thứ yếu trong cuộc sống.

Qua dòng lịch sử Giáo hội, cơn cám dỗ ấy được thể hiện qua nhiều hình thức thỏa hiệp: thỏa hiệp với của cải, danh vọng, quyền bính. Trong cuộc sống đạo, người Kitô hữu cũng dễ rơi vào thái độ thỏa hiệp, khi cuộc sống chưa là thể hiện của niềm tin, khi lời cầu kinh chưa biến thành những hành động liên đới cụ thể với những người khốn khổ xung quanh. Thánh Phaolô đã diễn tả một cách tuyệt hảo đòi hỏi của Chúa Giêsu: “Dù khi ăn, dù khi uống, dù khi làm việc gì, anh em hãy làm cho sáng danh Chúa”.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết thống nhất niềm tin vào cuộc sống thường ngày, để trong mọi sự Chúa luôn được tìm kiếm, yêu mến và tôn vinh. Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT