Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh | Ga 17,20-26 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Quốc Khánh
15/05/2024
615
Trước khi từ giã các môn đệ để về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu biết rằng những kẻ theo Người sẽ bị thế gian ghét bỏ và bị quyền lực sự dữ tấn công, nếu đơn độc chiến đấu, chắc chắn họ sẽ thất bại như nguyên tổ của họ ngày xưa. Bởi thế, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho họ được hiệp nhất nên một “như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha”.
Giờ Kinh Gia Đình

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ NĂM TUẦN VII PHỤC SINH

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (17,20-26)

20 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: 23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.

24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa”.

SUY NIỆM

Trước khi từ giã các môn đệ để về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu biết rằng những kẻ theo Người sẽ bị thế gian ghét bỏ và bị quyền lực sự dữ tấn công, nếu đơn độc chiến đấu, chắc chắn họ sẽ thất bại như nguyên tổ của họ ngày xưa. Bởi thế, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho họ được hiệp nhất nên một “như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha”. Chúa Giêsu không cầu xin cho họ có sức mạnh, vì sức mạnh thường đưa con người đến nguy cơ ỷ lại vào mình; Người cũng không cầu xin cho họ có quyền lực, vì quyền lực dễ đưa con người lọt vào hố sâu của tham vọng; nhưng Chúa Giêsu cầu xin cho tất cả được hiệp nhất trong Người và hiệp nhất với nhau, để Người ở đâu, họ cũng ở đó, và để họ được chiêm ngưỡng vinh quang của Thiên Chúa.

Đây là sự vinh quang khác biệt với sự vinh quang phát sinh từ lòng kiêu ngạo của con người, vì loại vinh quang này chỉ đem tới sự chia rẽ. Sự vinh quang của Chúa Giêsu là sự vinh quang của Ðấng đã tự hạ mình xuống với nhân loại để yêu thương và phục vụ. Ðó là sự vinh quang của Ðấng đã không màng tới sự vinh quang của cá nhân mà đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, để nêu gương cho họ về bài học của sự khiêm nhường phục vụ. Thánh Phaolô tông đồ trong thư gửi các tín hữu Philipphê đã nói rằng, Chúa Giêsu trong lúc còn sống tại trần thế đã lãnh nhận vinh quang của Thiên Chúa. Vì Người tuy là Thiên Chúa nhưng đã trút bỏ vinh quang và mặc lấy thân nô lệ và sống nên người phàm nhân. Người lại còn tự hạ mình xuống và vâng lời Cha chết trên thập giá để cứu rỗi nhân loại. Chính vì thế, Cha Người đã suy tôn Người và ban cho Người một danh hiệu vượt trội hơn các danh hiệu khác. Chính Chúa Cha đã dành cho Con Ngài sự vinh quang vượt lên trên các vinh quang của trần thế. Chúa Giêsu đã có được sự vinh quang đó không phải vì Người ưa thích tìm kiếm mà vì Chúa Cha đã ban cho Người. Thiên Chúa đã chỉ cho chúng ta phương cách để trở nên một, đó là đón nhận sự vinh quang mà Ngài đã ban cho chúng ta, sự vinh quang giúp chúng ta biết phục vụ người khác và mở rộng trái tim đến tất cả mọi người. Sự vinh quang giúp chúng ta biết hạ mình sống gần gũi với tất cả những người khốn khó.

Lạy Chúa, xin thương xót nhân loại và chữa lành các vết thương bởi sự chia rẽ của chúng con. Xin cho tất cả các tín hữu sống trong sự hiệp nhất như Người đã cầu xin Chúa Cha. Xin đổi mới chúng con bằng sức mạnh của Thần khí để chúng con trở thành dấu chỉ của sự hiệp nhất, và tăng thêm nơi chúng con tình yêu đối với mọi người trong Chúa Kitô. Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT