Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần IX Mùa Thường Niên - LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU - Lễ trọng | Ga 19,31-37 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Quốc Khánh
06/06/2024
3.6K
Thánh Phaolô nói với các Kitô hữu ở Êphêsô về tình yêu cao cả của Thiên Chúa dành cho họ. Thánh Phaolô hy vọng rằng, chúng ta sẽ nhận biết và trân trọng tình yêu Thiên Chúa dành cho mình, một tình yêu vượt quá mọi hiểu biết! Mức độ chiều rộng, chiều dài, chiều cao và chiều sâu của tình yêu Thiên Chúa chỉ có thể được trải nghiệm qua Chúa Kitô trên thập giá. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi phó Con Một của mình, để cho Con chết trên thập giá. Tình yêu đích thực được thể hiện khi một người sẵn sàng hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình, như Chúa Giêsu đã thực hiện qua cái chết trên thập giá.
Giờ Kinh Gia Đình
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU TUẦN IX MÙA THƯỜNG NIÊN - LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU - Lễ trọng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (19,31-37)

31 Hôm đó là ngày áp lễ Vượt Qua, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. 32 Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. 33 Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. 34 Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. 35 Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. 36 Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh thánh: Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập. 37 Lại có lời Kinh thánh khác: Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.

SUY NIỆM

Hôm nay, toàn thể Giáo hội mừng trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lễ Thánh Tâm nhấn mạnh đến tình yêu của Thiên Chúa: “Thánh tâm đã thương yêu loài người quá bội”.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu bị treo trên thập giá và “một tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và lập tức máu cùng nước chảy ra”. Những lời này đang được ứng nghiệm trước mắt họ. Cho nên người ta đã tiên báo rằng: “Họ sẽ nhìn Đấng họ đâm thâu”.

Toàn bộ lịch sử cứu độ cho đến thời đại chúng ta là một lịch sử diễn tả tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa đối với nhân loại. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta và muôn loài từ tình yêu vĩ đại của Ngài và muốn chúng ta sống cuộc sống của Ngài trên trần gian này và kết hợp với Ngài một cách trọn vẹn mãi mãi. Ngay cả khi chúng ta không vâng lời Thiên Chúa và xa rời ý muốn của Ngài, Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta và như cha mẹ yêu thương, vẫn đưa tay ra và đón nhận chúng ta. Tiên tri Ôsê đã nói về tình yêu này. Đôi khi Thiên Chúa thấy cần phải trừng phạt chúng ta vì chúng ta đã bỏ rơi và bất tuân lời Ngài, nhưng tấm lòng của Thiên Chúa lại chùn bước trước ý nghĩ này. Hay nói cách khác, tình thương của Thiên Chúa luôn lớn hơn tội lỗi của chúng ta và Thiên Chúa cũng không bao giờ chịu thua lòng quảng đại, sự hy sinh của chúng ta.

Thánh Phaolô nói với các Kitô hữu ở Êphêsô về tình yêu cao cả của Thiên Chúa dành cho họ. Thánh Phaolô hy vọng rằng, chúng ta sẽ nhận biết và trân trọng tình yêu Thiên Chúa dành cho mình, một tình yêu vượt quá mọi hiểu biết! Mức độ chiều rộng, chiều dài, chiều cao và chiều sâu của tình yêu Thiên Chúa chỉ có thể được trải nghiệm qua Chúa Kitô trên thập giá. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi phó Con Một của mình, để cho Con chết trên thập giá. Tình yêu đích thực được thể hiện khi một người sẵn sàng hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình, như Chúa Giêsu đã thực hiện qua cái chết trên thập giá.

Khi nhìn vào trái tim Chúa Giêsu, chúng ta thấy một tình yêu vô điều kiện và không điều gì có thể ngăn cản được. Đã chấp nhận đau khổ và cái chết để cứu rỗi, không gì có thể vượt qua được. Người môn đệ của Chúa cần vui lòng đón nhận những thử thách khó khăn trong Chúa Giêsu Kitô mới có thể thấm nhuần tình yêu và sự hy sinh để qua đó mà ta được thánh hóa.

Lạy Thánh tâm Chúa Giêsu, xin thương xót tất cả chúng con và xin đổ đầy tình yêu của Chúa vào mỗi con tim chúng con. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT