Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần X Mùa Thường Niên | Mt 5,17-19 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Quốc Khánh
11/06/2024
3.3K
Sống trong xã hội là sống mối tương quan trong một môi trường có hai người trở lên. Mà hễ có người có ta thì cần có một luật chung đặt ra, cho dù là một quốc gia rộng lớn, hay một gia đình bé nhỏ. Luật đặt ra nhằm đảm bảo sự công bằng cho con người. Thế nhưng, đôi khi thái độ thái quá với lề luật hay còn gọi là thái độ khắt khe lại là một sự đe dọa đáng sợ nhất đối với con người. Vì sự nguyên tắc, vụ luật không chút tình người sẽ làm cho con người ta bị lề luật bót nghẹt mà chết, hay ít nữa là cảm thấy đời sống nặng nề, bị nô lệ trước luật lệ.
Giờ Kinh Gia Đình
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN X MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (5,17-19)

17 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước Trời”.

SUY NIỆM

Sống trong xã hội là sống mối tương quan trong một môi trường có hai người trở lên. Mà hễ có người có ta thì cần có một luật chung đặt ra, cho dù là một quốc gia rộng lớn, hay một gia đình bé nhỏ. Luật đặt ra nhằm đảm bảo sự công bằng cho con người. Thế nhưng, đôi khi thái độ thái quá với lề luật hay còn gọi là thái độ khắt khe lại là một sự đe dọa đáng sợ nhất đối với con người. Vì sự nguyên tắc, vụ luật không chút tình người sẽ làm cho con người ta bị lề luật bót nghẹt mà chết, hay ít nữa là cảm thấy đời sống nặng nề, bị nô lệ trước luật lệ.

Hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ và cũng một cách gián tiếp giáo huấn những người Pharisêu là những người sống khoe khoang, nghĩ mình công chính khi giữ luật nhiệm nhặt mà coi thường người khác. Chúa nói: Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn” (Mt 5,17). Khi nói như thế, Chúa Giêsu muốn mặc cho lề luật một ý nghĩa mới, đó là luật vì con người chứ không phải con người vị luật.

Giáo hội mà Chúa Kitô thiết lập thừa hưởng những điều tốt đẹp từ cái noi Do Thái giáo với những truyền thống và lề luật trong Cựu ước qua lịch sử dân Do Thái. Đời sống Kitô giáo cũng đã rút lấy từ kho tàng phụng vụ của dân Do Thái, dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn và yêu mến. Và với ánh sáng Tân ước chứa đựng những lời hứa được nên trọn hảo nơi Chúa Giêsu Kitô, Người không hủy bỏ một chấm một phẩy nào của lề luật dù cho trời đất có đổi thay, vì Người ý thức lề luật ban đầu rất nhân văn, hướng con người lên Thiên Chúa và yêu mến đồng loại. Chẳng qua là theo thời gian, người ta sống trở nên nệ luật, vì thế, Người cần làm mới lại bằng cách giúp cho người ta nhận ra tinh thần và ý nghĩa của lề luật, kiện toàn bằng cách đặt vào đó tình yêu thương. Chính khi ấy, “ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong nước Trời”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa giúp chúng con hiểu biết lề luật vì con người, để chúng con nhận ra con người trở nên trung tâm, còn lề luật nhằm phục vụ cho con người, giúp con người nên sống tốt hơn. Xin Chúa cũng giúp chúng con nhận ra giá trị căn cốt nhất của đời sống con người chính là tình yêu, và hễ ai yêu thương là chu toàn Luật Chúa. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT