Header

Mobile App | Thông Tin Linh Mục | Giáo Phận Phú Cường

avatarby Quốc Khánh
14/05/2024
1.8K
Mục đích của app là cung cấp các thông tin cơ bản của các Linh mục trong Giáo phận, nhằm giúp tất cả mọi người dễ dàng tìm kiếm và liên hệ khi cần thiết.
Tông Đồ IT


TÔNG ĐỒ IT
MOBILE APP | THÔNG TIN LINH MỤC | GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

LINK CÀI ĐẶT:

1. Dành cho hệ điều hành ios (Iphone, Ipad, Macbook): 

https://apps.apple.com/vn/app/th%C3%B4ng-tin-linh-m%E1%BB%A5c/id6477764962


2. Dành cho hệ điều hành Android (Samsung, oppo, Sony......): 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catholic_priest&pcampaignid=web_share


3. HOẶC QUÉT MÃ QR ĐỂ CÀI: 








CHIA SẺ BÀI VIẾT