Header

CHỢ - Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm B (Ga 2,13-25) | Từ ngữ Kinh Thánh

avatarby Quốc Khánh
27/02/2024
191
Chợ là điểm đặc trưng của đời sống các thời kỳ trong Kinh Thánh. Một số các từ diễn tả sự cứu chuộc được rút ra từ nơi phố chợ. Các nơi họp chợ thời xưa : 1V 20,34 ghi lại giao ước giữa Vua Achab của Israel với vua Ben Hađat và cho thấy vào thế kỷ thứ 9 trước công nguyên đã có một hệ thống buôn bán quốc tế (x.Is 23,3-4 Ed 27,24).
Linh Mục Phaolô Phạm Quốc Túy

TỪ NGỮ KINH THÁNH
CHỢ
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - NĂM B
(Ga 2,13-25)


“Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán” (Ga 2,15).

Chợ là điểm đặc trưng của đời sống các thời kỳ trong Kinh Thánh. Một số các từ diễn tả sự cứu chuộc được rút ra từ nơi phố chợ.

Các nơi họp chợ thời xưa : 1V 20,34 ghi lại giao ước giữa Vua Achab của Israel với vua Ben Hađat và cho thấy vào thế kỷ thứ 9 trước công nguyên đã có một hệ thống buôn bán quốc tế (x.Is 23,3-4 Ed 27,24).

Chợ là nơi buôn bán :

- Phương cách buôn bán : bằng tiền mặt như việc ông Abraham mua đất làm mồ mả các tổ phụ (St 23,10-18 x. Ga 2,14-16 : sinh hoạt tại Đền Thờ, thời Chúa Giêsu, hoặc đổi chác: như ông Giuse tại Ai Cập đã trao bánh để lấy đàn vật (St 47,17 x. Hs 3,2).

- Giao dịch khép kín : “Theo phong tục thời xưa tại Israel, khi có chuyện liên quan đến quyền bảo tồn hay đổi chác, để xác nhận việc đó, thì người này cởi dép trao cho người kia …” (R 4,7) hay bằng văn tự sở hữu (Gr 32,11-12).

Các hoạt động khác tại các nơi họp chợ :

- Đó là nơi trẻ em chơi đùa (Mt 11,16-17 // Lc 7,32).

- Đó là nơi các công nhân đợi để được thuê mướn (Mt 20,3).

- Đó là nơi bán thịt (1Cr 10,25), một số là thịt cúng của lương dân.

- Đó là nơi các nhà chức trách có mặt (Cv 16,19).

Việc của Chúa nơi họp chợ :

- Chúa Giêsu chữa lành bệnh nhân (Mc 6,56).

- Thánh Phaolô rao giảng (Cv 17,16-17).

Các tội nơi họp chợ :

- Tham lam, bất lương, duy vật (x. Hs 12,7 Am 8,5 Mk 6,7).

- Sự giả hình của các người Pharisêu “ưa được người ta chào hỏi ở những nơi buôn bán …” (Ga 2,14-16 // Mt 21, 12-13 // Mc 11,15-17 // Lc 19,45-46).

Chợ sẽ bị phá hủy trong ngày phán xét : “Hỡi dân cư khu phố dưới, hãy rên siết, vì đám buôn bán đã bị hủy diệt, hết những ai lắm bạc nhiều tiền đã bị tiêu vong” (Xp 1,11 x. Kh 18,11-13).

Các từ diễn tả việc cứu chuộc được rút ra từ ngôn ngữ buôn bán :

- Trong lời mời gọi của Tin Mừng : “Nước Trời giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được, - ông bán tất cả những gì ông có mà mua viên ngọc ấy” (Mt 13,45-46).

- Dân Chúa đã được mua : “… Hội Thánh Người đã mua bằng máu của chính mình” (Cv 20,28 x. Xh 15,16 Tv 24,2 1Cr 6,20 7,23 2Pr 2,1 Kh 5,9 14,4).

- Dân Chúa đã được cứu chuộc (Gl 4,4-5 x. Gl 3,13-14 Kh 14,3 Tt 2,4 1Pr 1,18).

- Chuộc lại thời gian : “hãy biết tận dụng thời hiện tại …” (Ep 5,16 Cl 4,5)


CHIA SẺ BÀI VIẾT