Clock-Time

Bé Kể Bé Nghe - Bà sẽ có một người con trai

BÉ KỂ BÉ NGHE
-------------------------------------------
Bà sẽ có một người con trai
Bé: Maria Uông Hoàng yến Vy

BÉ KỂ BÉ NGHE

"BÀ SẼ CÓ MỘT NGƯỜI CON TRAI"

BÉ: Maria Uông Hoàng Yến Vy