Clock-Time

Bé Kể Bé Nghe - Câu chuyện người gieo giống

Bé Kể Bé Nghe - Câu chuyện người gieo giống - Bé Anna Phương Nghi & Bé Maria Mỹ Ngọc

BÉ KỂ BÉ NGHE

"CÂU CHUYỆN NGƯỜI GIEO GIỐNG"

 

BÉ: Anna Phương Nghi & Bé Maria Mỹ Ngọc

Cử điệu: Lên chốn cao hơn - Trình bày: Giới Trẻ giáo xứ Thới Hòa