Clock-Time

Bé Kể Bé Nghe - Lạc mất và Tìm Được

Giáo Phận Phú Cường - Chương Trình Muối Men Cho Đời, với đề mục: Bé Kể Bé Nghe. Câu truyện của tuần này: Câu truyện của tuần này: Lạc mất và Tìm Được, do 2 bé: Maria Nguyễn Vũ Lan Vy và Antôn Lê Minh Trí kể
MUỐI MEN CHO ĐỜI
 
BÉ KỂ BÉ NGHE

LẠC MẤT VÀ TÌM ĐƯỢC

Bé Maria Nguyễn Vũ Lan Vy
Bé Antôn Lê Minh Trí