Clock-Time

Bé Kể Bé Nghe - Lời Cầu Xin Khôn Ngoan

Giáo Phận Phú Cường - Chương Trình Muối Men Cho Đời, với đề mục: Bé Kể Bé Nghe. Câu truyện của tuần này: Lời Câu Xin Khôn Ngoan - Maria Hồng Ân
MUỐI MEN CHO ĐỜI
 
BÉ KỂ BÉ NGHE

LỜI CẦU XIN KHÔN NGOAN

Bé Maria Hồng Ân