Clock-Time

BÉ KỂ BÉ NGHE - Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Bé Têrêsa Nguyễn Gia Linh

Câu chuyện: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Bé: Têrêsa Nguyễn Gia Linh

BÉ KỂ BÉ NGHE

CÂU CHUYỆN: THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU

BÉ TÊRÊSA NGUYỄN GIA LINH