Clock-Time

24 Giờ cho Chúa

Như chúng ta biết, Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi chúng ta sống “24 giờ cho Chúa” vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy trước Chúa Nhật thứ IV Mùa Chay, đó là ngày 4 và 5 tháng Ba, năm 2016 sắp tới....
24 GIỜ CHO CHÚA

 
VÀO TẬP

Như chúng ta biết, Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi chúng ta sống “24 giờ cho Chúa” vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy trước Chúa Nhật thứ IV Mùa Chay, đó là ngày 4 và 5 tháng Ba, năm 2016 sắp tới.

Trong Tông Sắc “Dung mạo lòng thương xót” Đức Thánh Cha đã nhắc nhở chúng ta về sáng kiến 24 giờ này:

“Sáng kiến được gọi là “24 giờ cho Chúa” được cử hành vào ngày thứ sáu và thứ bảy trước Chúa Nhật thứ IV Mùa Chay, phải được cổ vũ mạnh mẽ trong các Giáo phận. Biết bao người đang trở lại với Bí tích Hòa Giải, trong đó có nhiều bạn trẻ, và như thế họ tìm lại con đường để trở về với Chúa, để sống một thời gian cầu nguyện tích cực và tái khám phá ý nghĩa đời sống của họ. Với niềm xác tín, chúng ta hãy đặt Bí tích Hòa Giải trở lại trung tâm, vì Bí tích này giúp ta có thể dùng bàn tay của mình mà chạm đến sự cao cả của lòng thương xót. Đối với mỗi hối nhân, Bí tích này sẽ là nguồn mạch mang lại sự bình an nội tâm đích thực” (MV số 17).

Hưởng ứng sáng kiến “24 giờ cho Chúa” của Đức Giáo hoàng, các Giáo phận trong Hội Thánh trên khắp thế giới đều đưa ra những chương trình thực hiện. Mục đích các sinh hoạt đều nhắm đến việc cổ vũ người tín hữu chạm đến lòng thương xót của Chúa. Chạm đến lòng thương xót của Chúa qua những hình thức thông dụng trong Giáo hội: suy niệm Lời Chúa, cử hành và tôn thờ Thánh Thể, đi chặng đàng Thánh giá, nhưng đặc biệt nhất vẫn là lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.

Vì thế, tập bài này giới thiệu một số đề nghị thực hành để sống “24 giờ cho Chúa”

1. Cử hành lòng thương xót và hòa giải (tài liệu của Giáo phận Mans, Pháp).

2. Hướng dẫn cử hành Bí tích Thống Hối (tài liệu của Hội Đồng Giáo hoàng đặc trách công cuộc Tân Phúc Âm hóa).

3. Những thực hành tiêu biểu để sống sáng kiến: 24 giờ cho Chúa. (tài liệu tổng hợp, đặc biệt là tài liệu của Tổng Giáo phận Rimouski).

 
Tải file word đầy đủ tại đây

 
 
MỤC LỤC​
 

   PHẦN I: CỬ HÀNH LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ HÒA GIẢI

      I. TIẾP ĐÓN.
  
      II. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA.

      III. THỜI GIAN DÀNH CHO TIẾN TRÌNH CÁ NHÂN.

      IV. TẠ ƠN

 
       V. NGHI THỨC KẾT THÚC: NHỮNG BẢN VĂN THÁNH KINH DÙNG ĐỂ CHIA SẺ LỜI CHÚA.

     PHẦN II: HƯỚNG DẪN ĐỂ CỬ HÀNH BÍ TÍCH THỐNG HỐI.

         I. TIN MỪNG

        II. SUY NIỆM

      PHẦN III: NHỮNG THỰC HÀNH TIÊU BIỂU: 24 GIỜ CHO CHÚA
 
         I. CHUẨN BỊ CỬ HÀNH LÒNG THƯƠNG XÓT.

        II. ĐÓN NHẬN LÒNG THƯƠNG XÓT.

               MỘT: CỬ HÀNH CÁ NHÂN BÍ TÍCH THA THỨ.

               HAI: CỬ HÀNH BÍ TÍCH THA THỨ THEO NGHI THỨC.

               BA: LÀM CHỨNG CHO LÒNG THƯƠNG XÓT.