Clock-Time

Audio Passio và Exsultet

Giáo phận phú cường - Đây là File hát mẫu để có thể tập luyện cho việc hát các bài Passio và Exsultet


http://vinhson.org/