Clock-Time

Cử Hành Ngày Thế Giới Truyền Giáo

Cử hành ngày Thế giới truyền giáo 23/10/2016 trong Năm Thánh ngoại thường về LÒNG THƯƠNG XÓT, với chủ đề: HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO: CHỨNG NHÂN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

Cử hành ngày Thế giới truyền giáo 23/10/2016 trong Năm Thánh ngoại thường về LÒNG THƯƠNG XÓT, với chủ đề: HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO: CHỨNG NHÂN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT.
Nội dung cử hành:
  1. Học tập Sứ điệp ngày thế giới truyền giáo 2016 của Đức Giáo hoàng Phanxicô.
  2. Cử hành Thánh lễ Chúa nhật truyền giáo 23.10.2016.
  3. Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo.
  4. Lần chuỗi Mân Côi cầu cho công cuộc truyền giáo.
  5. Loan báo lòng thương xót bằng những việc làm xót thương.