Clock-Time

Linh mục đóng vai trò nào trong Thánh lễ?

Giám mục hoặc linh mục chủ tọa...
Giám mục hoặc linh mục chủ tọa nghi thức là dấu chỉ việc Chúa Kitô hiện diện nơi Giáo Hội của Người. Vị chủ tọa chứng thực rằng trong lúc những người đã chịu phép Rửa qui tụ lại bên nhau, đấy là chính Chúa Kitô qui tụ và phán dạy, chính Người ban thân mình Người và đang xây dựng Hội Thánh.
Nếu tập thể linh mục đồng tế với tư cách là những linh mục đồng tế thì chỉ một vị trong số họ chủ tọa, từ lúc khai mạc cho đến khi buổi cử hành chấm dứt, chính linh mục đó làm hiện thân cho sự hiện diện ngôi vị của Chúa Kitô nơi Hội Thánh của Người.