Clock-Time

Nghi Thức - Dẫn Lễ Tuần Thánh

Giáo Phận Phú Cường - Buổi chiều hôm nay, chúng ta tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa. Đây là bữa tiệc chia tay các Tông Đồ...
NGHI THỨC TUẦN THÁNH

 
MỤC LỤC​
 
THỨ NĂM TUẦN THÁNH - LỄ TIỆC LY

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ

2. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

3. NGHI THỨC RỬA CHÂN

4. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU 
THỨ SÁU TUẦN THÁNH

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU

1. DẪN VÀO NGHI THỨC

2. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

3. 10 LỜI CẦU CỦA GIÁO HỘI

4. NGHI THỨC SUY TÔN THÁNH GIÁ

5. NGHI THỨC RƯỚC LỄ TRỌNG THỂ 
CANH THỨC VƯỢT QUA

DẪN VÀO CÁC NGHI THỨC CỦA ĐÊM VƯỢT QUA

1. DẪN VÀO PHỤNG VỤ ÁNH SÁNG

              KIỆU NẾN PHỤC SINH

2. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

3. PHỤNG VỤ THÁNH TẨY 

4. LỜI NGUYỆN CHUNG 
LỄ PHỤC SINH (LỄ CHÍNH NGÀY)

CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA THAY GIÁO PHẬN


1. DẪN VÀO THÁNH LỄ

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU 
THÁNH LỄ PHỤC SINH  - BẾ MẠC CHẦU

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU


 
Lm. Vinhsơn Kiều Duy Tân

Tải xuống xem đầy đủ tại đây