Clock-Time

Quy Chế Sách Lễ Rôma 2000

ấn định và các bản văn thuộc Sách lễ Rôma được Đức Giáo hoàng Phaolô VI phê chuẩn