Clock-Time

Tài Liệu Sống Mùa Chay 2016

Giáo Phận Phú Cường - SỐNG MÙA CHAY NĂM - LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 2016 - 1. Sứ điệp Mùa Chay 2016 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 2. Học hỏi ý nghĩa Mùa Chay. 3. Sống Mùa Chay Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót 2016.
SỐNG MÙA CHAY NĂM

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 2016
 
A
 
Ban Năm Thánh

Giáo Phận Phú Cường
 
 
NỘI DUNG
 
1. Sứ điệp Mùa Chay 2016 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

2. Học hỏi ý nghĩa Mùa Chay.

3. Sống Mùa Chay Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót 2016.

3.1. Sáu phiếu bài suy niệm.

3.2. Những mẩu suy tư.

3.3. Tĩnh tâm Năm Thánh.