Clock-Time

Tại sao cứ phải làm theo một diễn tiến, đọc hoài những lời bất biến?

Bởi vì Đức Giêsu đã phán dạy: ..
Bởi vì Đức Giêsu đã phán dạy: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”, cho nên chúng ta thực hiện điều Chúa muốn suốt gần 2000 năm qua, với chỉ thay đổi qua một vài thể thức diễn tả mà thôi. Do đó từ 2000 năm qua, người tín hữu không ngừng tuyên đọc: “trước ngày chịu nạn, Chúa đã cầm bánh trong tay” và họ giữ nguyên như vậy.