Clock-Time

Video và bản văn Exsultet và Passio - PDF

Giáo phận phú cường - Đây là bản văn các bài đọc trong tuần thánh, bài hát Exsultet và Passio