Clock-Time

Cao Nhất Huy

/ 1748 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay B - Đừng Bỏ Qua Những Điều Tầm Thường

rang Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu đem 3 người Phêrô, Giacôbê và Gioan lên một ngọn núi cao để tỏ mình ra cho các Ngài thấy. Trong cuộc tỏ mình này có Môsê và Êlia hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu. Có thể khẳng định đây là một sự kiện hùng vĩ và vượt xa sức tưởng tượng của con người.
/ 2635 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 59 - Chúa Nhật II Mùa Chay B Hot

Muối Men Cho Đời 59 - Chúa Nhật II Mùa Chay B: Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a”.6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng.7 Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”
 
/ 2339 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Thường Niên B - Rao Giảng Như Chúa Giêsu

Trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe cho chúng ta một sự so sánh khá rõ: “Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư”.