Clock-Time
/ 7174 / Cáo Phó

Cáo Phó - Ông cố Phêrô NGUYỄN VĂN Y Hot

Cáo Phó - Ông cố Phêrô NGUYỄN VĂN Y - Thân phụ của cha Giuse Nguyễn Minh Chánh - Chánh xứ giáo xứ An Khương, giáo hạt Bình Long, giáo phận Phú Cường. Qua đời: 21h30 thứ Năm, ngày 03 tháng 3 năm 2022. Hưởng thọ: 89 tuổi. Thánh lễ an táng: 8g30 sáng thứ Hai, ngày 07 tháng 3 năm 2022;
/ 11783 / Cáo Phó

CÁO PHÓ: CHA ĐAMINH LƯƠNG ĐỨC TOÀN Hot

Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh, Toà Giám mục Phú Cường kính báo: CHA ĐAMINH LƯƠNG ĐỨC TOÀN qua đời: 00h00 thứ Năm, ngày 17/02/2022, tại nhà xứ giáo xứ Cảnh Lâm
/ 7191 / Cáo Phó

CÁO PHÓ: Cha Cố Vinhsơn Trần Minh Khang Hot

Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh, Toà Giám mục Phú Cường kính báo: CHA CỐ VINHSƠN TRẦN MINH KHANG. Qua đời: 05h30 thứ Năm ngày 10/02/2022, tại Nhà nghỉ dưỡng linh mục giáo phận Phú Cường, hưởng thọ 100 tuổi và 70 năm linh mục.
/ 6455 / Cáo Phó

Cáo Phó - Ông cố Giacôbê TRẦN VĂN HẬU Hot

Cáo Phó - Ông cố Giacôbê TRẦN VĂN HẬU - Thân phụ của cha Giacôbê Trần Trung Hiếu - Linh mục giáo phận Phú Cường. Qua đời: 21h20 thứ Hai, ngày 07 tháng 02 năm 2022. Hưởng thọ: 78 tuổi. Thánh lễ an táng: 8g00 sáng thứ Sáu, ngày 11 tháng 02 năm 2022.
/ 8636 / Cáo Phó

CÁO PHÓ: Nữ tu MARIE BLANDINE NGUYỄN THỊ NHỊ - Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường Hot

CÁO PHÓ: Nữ tu MARIE BLANDINE NGUYỄN THỊ NHỊ - Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường - Đã được Chúa gọi về lúc 18 giờ 30 ngày Chúa Nhật ngày 02 tháng 01 năm 2022. Tại Nhà Nghỉ Dưỡng Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường

/ 7160 / Cáo Phó

CÁO PHÓ: Ông cố Gioan LÊ DUY TUỆ - Thân phụ của cha Gioan Lê Hoàng Tuấn SLE - Tu hội Sống Thánh Thể Hot

CÁO PHÓ: Ông cố Gioan LÊ DUY TUỆ - Thân phụ của cha Gioan Lê Hoàng Tuấn SLE - Tu hội Sống Thánh Thể, Giáo phận Phú Cường...

/ 4820 / Cáo Phó

CÁO PHÓ: Ông cố Micae LÊ VINH ĐÌNH - Thân phụ của cha Phaolô Lê Vinh Đởm - Chánh xứ giáo xứ Tân Thành Hot

CÁO PHÓ: Ông cố Micae LÊ VINH ĐÌNH - Thân phụ của cha Phaolô Lê Vinh Đởm - Chánh xứ giáo xứ Tân Thành, Giáo hạt Bình Long, Giáo phận Phú Cường...

/ 7937 / Cáo Phó

CÁO PHÓ: Bà cố Maria NGUYỄN THỊ LẠC - Thân mẫu của cha Giuse Khuất Văn Long - Chánh xứ giáo xứ Minh Long Hot

CÁO PHÓ: Bà cố Maria NGUYỄN THỊ LẠC - Thân mẫu của cha Giuse Khuất Văn Long - Chánh xứ giáo xứ Minh Long, Giáo hạt Bình Long, Giáo phận Phú Cường

/ 7115 / Cáo Phó

CÁO PHÓ: Bà cố Anna LƯƠNG THỊ TÂM là thân mẫu của cha Micae Hoàng Anh Tuấn Hot

CÁO PHÓ: Bà cố Anna LƯƠNG THỊ TÂM là thân mẫu của cha Micae Hoàng Anh Tuấn - Phó xứ giáo xứ Lộc Ninh, giáo hạt Bình Long, giáo phận Phú Cường...

/ 7994 / Cáo Phó

CÁO PHÓ: Ông cố Giuse NGUYỄN VĂN SỐNG là Thân phụ của phó tế Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc Tho Hot

CÁO PHÓ: Ông cố Giuse Nguyễn Văn Sống là Thân phụ của phó tế Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc Tho - đang phục vụ tại giáo xứ Lái Thiêu, giáo hạt Phú Cường, giáo phận Phú Cường...

/ 5989 / Cáo Phó

CÁO PHÓ: Cha Cố Giuse Âu Dương Chi Hot

Cha Cố Giuse Âu Dương Chi - đã về nhà Chúa vào lúc 17h00 thứ Năm, ngày 09/9/2021, tại Nhà nghỉ dưỡng linh mục giáo phận Phú Cường, hưởng thọ 94 tuổi và 47 năm linh mục. Nghi thức tẩn liệm: vào lúc 19h30 thứ Năm, ngày 09/9/2021, tại Nhà nghỉ dưỡng linh mục giáo phận…

/ 11980 / Cáo Phó

CÁO PHÓ: Thân phụ của cha Giuse Nguyễn Thành Nhân Hot

CÁO PHÓ
Ông cố Phanxicô NGUYỄN THÀNH QUÍ

(Thân phụ của cha Giuse Nguyễn Thành Nhân – Du học tại Italia).

/ 10735 / Cáo Phó

CÁO PHÓ: Thân phụ của cha Phêrô Phạm Văn Huynh Hot

CÁO PHÓ
Thân phụ của cha Phêrô Phạm Văn Huynh,
Phó biệt cư giáo xứ Chơn Thành, giáo hạt Bình Long, giáo phận Phú Cường
/ 10418 / Cáo Phó

CÁO PHÓ: Bà cố AGATA LÊ THỊ LÝ, Thân mẫu của cha Gioakim Lê Công Thành Hot

CÁO PHÓ: Bà cố AGATA LÊ THỊ LÝ, Thân mẫu của cha Gioakim Lê Công Thành - Hạt trưởng giáo hạt Phước Thành; Chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hoà, giáo hạt Phước Thành, giáo phận Phú Cường.

/ 14582 / Cáo Phó

CÁO PHÓ: Cha Cố Stêphanô Nguyễn Văn Ri Hot

Cha Cố Stêphanô Nguyễn Văn Ri - đã về nhà Chúa vào lúc 11h20 thứ Tư, ngày 14/4/2021, tại tư gia thuộc giáo xứ Tân Thông, giáo hạt Củ Chi, hưởng thọ 80 tuổi và 51 năm linh mục. Nghi thức tẩn liệm: vào lúc 19h00 thứ Tư ngày 14/4/2021, tại tư gia thuộc giáo xứ Tân Thông, do Đức cha Phêrô - Nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ sự...

/ 10894 / Cáo Phó

CÁO PHÓ : Bà cố ANNA NGUYỄN THỊ NI, Thân mẫu của cha Phêrô Nguyễn Văn Phương Hot

CÁO PHÓ : Bà cố ANNA NGUYỄN THỊ NI, Thân mẫu của cha Phêrô Nguyễn Văn Phương, Cáo Phó - Chánh xứ giáo xứ Hoàng Châu, giáo hạt Lạc An, giáo phận Phú Cường

/ 9972 / Cáo Phó

CÁO PHÓ: Nữ Tu - Marie Lydie Dỗ Thị Hai Hot

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH. Chị Em Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường. Trân trọng kính báo. Nữ Tu: Marie Lydie Dỗ Thị Hai. Sinh ngày : 10.07.1936; tại Kim Long. Vào Dòng ngày: 03.07.1956. Khấn Dòng ngày: 15.05.1962. Hưởng thọ: 84 tuổi

/ 6213 / Cáo Phó

CÁO PHÓ - CHA CỐ ANTÔN NGÔ KIM TRẠNG Hot

CÁO PHÓ - Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh, Toà Giám mục Phú Cường kính báo: CHA CỐ ANTÔN NGÔ KIM TRẠNG - Qua đời: vào lúc 01h00 sáng thứ Tư ngày 21/10/2020, tại bệnh viện 115 - Thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 83 tuổi và 26 năm linh mục.