Clock-Time

CÁO PHÓ - CHA CỐ GIUSE NGUYỄN BÁC ÁI (CHA CỐ BAN) | Giáo Phận Phú Cường

CHA CỐ GIUSE NGUYỄN BÁC ÁI (CHA CỐ BAN). Qua đời: 19h30 thứ Năm, ngày 28/12/2023, tại quê nhà thuộc Giáo xứ Quân Trạch, Giáo phận Thái Bình; thọ 97 tuổi và 65 năm linh mục. Nghi thức tẫn liệm: 08h00 thứ Bảy, ngày 30/12/2023, tại tư gia. Thánh lễ An táng: 14h30 thứ Hai, ngày 01/01/2024, tại nhà thờ Giáo xứ Quân Trạch; do Đức cha Đaminh - Giám mục Giáo phận Thái Bình - chủ sự...

TOÀ GIÁM MỤC PHÚ CƯỜNG

104 Lạc Long Quân, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Tel: 0274 3835968; Fax: 0274 3855343; Email: vptgmphucuong@gmail.com


Số: 154/2023/CP-TGM

Toà Giám mục Phú Cường, ngày 28 tháng 12 năm 2023

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh,

Toà Giám mục Phú Cường kính báo:

CHA CỐ GIUSE NGUYỄN BÁC ÁI (CHA CỐ BAN)

- Qua đời: 19h30 thứ Năm, ngày 28/12/2023, tại quê nhà thuộc Giáo xứ Quân Trạch, Giáo phận Thái Bình; thọ 97 tuổi và 65 năm linh mục.

- Nghi thức tẫn liệm: 08h00 thứ Bảy, ngày 30/12/2023, tại tư gia.

- Di quan về nhà thờ Giáo xứ Quân Trạch: 08h30 Chúa Nhật, ngày 31/12/2023.

- Thánh lễ An táng: 14h30 thứ Hai, ngày 01/01/2024, tại nhà thờ Giáo xứ Quân Trạch; do Đức cha Đaminh - Giám mục Giáo phận Thái Bình - chủ sự.

- Sau thánh lễ, linh cữu cha Giuse Nguyễn Bác Ái được an táng nơi khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Quân Trạch.

* Đôi nét tiểu sử cha Giuse Nguyễn Bác Ái:

- Sinh: 01/8/1926, tại Quân Trạch, Thái Bình.

- Rửa tội: 08/8/1930, tại Giáo xứ Bác Trạch, Giáo phận Thái Bình.

- Vào Tiểu Chủng viện Thánh Tôma Mỹ Đức: 15/8/1941.

- Vào Đại Chủng viện Thánh Albertô Nam Định: 15/8/1948.

- Thụ phong Linh mục: 27/7/1958, tại Sài Gòn.

- Gia nhập Giáo phận Phú Cường: 15/8/1967.

* Sau khi chịu chức Linh mục, cha Giuse Nguyễn Bác Ái đã đảm nhiệm:

- Dạy học tại Phước Môn (Quảng Trị): từ 1958 đến 1959.

- Phó xứ Giáo xứ Tri Bưu (Quảng Trị): từ 1959 đến 1960.

- Chánh xứ Giáo xứ Linh Yên (Quảng Trị): từ 1960 đến 1965.

- Dưỡng bệnh: từ 1965 đến 1967.

- Phó xứ Giáo xứ Thượng Phúc (GP Phú Cường): từ 1967 đến 1970.

- Chánh xứ Giáo xứ Dầu Tiếng (GP Phú Cường): từ 01/1970 đến 7/1970.

- Chánh xứ Giáo xứ Chơn Thành (GP Phú Cường): từ 7/1970 đến 1973.

- Chánh xứ Giáo xứ Bến Cát (GP Phú Cường): từ 1973 đến 1975.

- Trại cải huấn Bình Dương: từ 1975 đến 1977.

- Phụ tá Giáo xứ Chánh Tòa Phú Cường: từ 1977 đến 1987.

- Chánh xứ Giáo xứ Chánh Thiện (GP Phú Cường): từ 1987 đến 3/2007.

- Hưu dưỡng tại tư gia thuộc Giáo xứ Chánh Thiện (GP Phú Cường): 3/2007.

* Trong Giáo phận Phú Cường, kính xin:

- Mỗi cha dâng 02 thánh lễ.

- Mỗi cộng đoàn dòng tu đọc một giờ kinh nhật tụng.

- Mỗi giáo xứ, giáo họ dâng một chuỗi Mân côi.

* Để cầu cho linh hồn cha Giuse Nguyễn Bác Ái được sớm hưởng tôn nhan thánh Chúa.

(đã ký)

LM Simon Nguyễn Văn Thu

Tổng đại diện