Clock-Time

CÁO PHÓ - CHA CỐ MICAE LÊ VĂN KHÂM - Nguyên Giám quản, nguyên Tổng đại diện giáo phận Phú Cường

Cha Cố Micae Lê Văn Khâm - Nguyên Giám quản, nguyên Tổng đại diện giáo phận Phú Cường - Đã an nghỉ trong Chúa lúc 04h00 Chúa nhật ngày 14/8/2022, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, hưởng thọ 83 tuổi và 54 năm linh mục.

Toà Giám mục Phú Cường, ngày 14 tháng 8 năm 2022

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh,

Toà Giám mục Phú Cường kính báo:

Cha Cố Micae Lê Văn Khâm

(Nguyên Giám quản, nguyên Tổng đại diện giáo phận Phú Cường)

- Qua đời: 04h00 Chúa nhật ngày 14/8/2022, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, hưởng thọ 83 tuổi và 54 năm linh mục.

- Nghi thức tẩn liệm: 07h30 Chúa nhật ngày 14/8/2022.

- Thánh lễ đưa chân: 14h00 Chúa nhật ngày 14/8/2022, tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Phú Cường, do Đức cha Giuse - Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ sự.

- Thánh lễ an táng: 08h00 thứ Ba, ngày 16/8/2022, tại nhà thờ Chánh toà giáo phận Phú Cường.

- Sau thánh lễ, hài cốt cha Micae Lê Văn Khâm được đặt tại nhà Vượt qua của nhà thờ Chánh toà Phú Cường.

  • Đôi nét tiểu sử cha Micae Lê Văn Khâm:

- Sinh: 01/04/1939, tại Hưng Định, Bình Dương.

- Rửa tội: 04/4/1939, tại họ đạo Búng.

- Vào Tiểu Chủng viện Sài Gòn: 01/8/1950.

- Vào Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: 1961.

- Thụ phong phó tế: 29/4/1967, tại nhà thờ Chánh toà Sài Gòn.

- Thụ phong linh mục: 14/5/1968, tại Trung tâm Bác ái Lái Thiêu.

Sau khi chịu chức linh mục, cha Micae Lê Văn Khâm đã đảm nhiệm:

- Phục vụ tại Tiểu Chủng viện Thánh Giuse Phú Cường: 14/6/1968 - 28/02/1973.

- Chánh xứ giáo xứ Gò Dầu; quản họ Hiệp Thạnh: 28/01/1973 - 10/11/1990.

- Quản lý giáo phận Phú Cường: 28/10/1990 - 1999.

- Tổng đại diện Giáo phận Phú Cường: 27/5/1993 - 22/02/1995.

- Giám quản giáo phận Phú Cường: 23/02/1995 - 05/4/1999.

- Tổng đại diện, kiêm Chánh xứ giáo xứ Chánh tòa Phú Cường: 05/4/1999 - 20/5/2010.

- Tổng đại diện giáo phận Phú Cường, đặc trách Ban Bác ái xã hội: 2010 - 2013.

- Tổng đại diện giáo phận Phú Cường, kiêm chánh xứ giáo xứ Búng: 30/4/2013 - 23/7/2018.

- Hưu dưỡng tại nhà nghỉ dưỡng linh mục giáo phận Phú Cường: 23/7/2018.

  • Trong giáo phận Phú Cường, kính xin:

- Mỗi cha dâng 02 thánh lễ;

- Mỗi cộng đoàn dòng tu đọc một giờ kinh nhật tụng;

- Mỗi giáo xứ, giáo họ dâng một chuỗi Mân côi.

để cầu cho linh hồn cha Micae Lê Văn Khâm được sớm hưởng tôn nhan thánh Chúa.

(đã ký)

LM Simon Nguyễn Văn Thu

Tổng đại diện