Clock-Time

CÁO PHÓ - CHA PHAOLÔ LÊ VINH ĐỞM - Chánh xứ Giáo xứ Tân Thành, Giáo hạt Bình Long, Giáo phận Phú Cường

CHA PHAOLÔ LÊ VINH ĐỞM, Chánh xứ Giáo xứ Tân Thành, Giáo hạt Bình Long; Về với Chúa: 06h40 thứ Năm, ngày 20/10/2022, tại nhà xứ Giáo xứ Tân Thành; thọ 67 tuổi và 32 năm linh mục; Nghi thức tẫn liệm: 16h00 thứ Năm, ngày 20/10/2022; sau đó, linh cữu cha Phaolô Lê Vinh Đởm được quàn tại nhà thờ Giáo xứ Tân Thành và Di quan về nhà thờ Chánh tòa Giáo phận Phú Cường: 04h00 thứ Hai, ngày 24/10/2022

TOÀ GIÁM MỤC PHÚ CƯỜNG

104 Lạc Long Quân, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Tel: 0274 3835968; Fax: 0274 3855343; Email: vptgmphucuong@gmail.com

Số: 151/2022/CP-TGM

Toà Giám mục Phú Cường, ngày 20 tháng 10 năm 2022

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh,
Toà Giám mục Phú Cường kính báo:

CHA PHAOLÔ LÊ VINH ĐỞM

(Chánh xứ Giáo xứ Tân Thành, Giáo hạt Bình Long, Giáo phận Phú Cường)

- Về với Chúa: 06h40 thứ Năm, ngày 20/10/2022, tại nhà xứ Giáo xứ Tân Thành; thọ 67 tuổi và 32 năm linh mục.

- Nghi thức tẫn liệm: 16h00 thứ Năm, ngày 20/10/2022; sau đó, linh cữu cha Phaolô Lê Vinh Đởm được quàn tại nhà thờ Giáo xứ Tân Thành.

- Di quan về nhà thờ Chánh tòa Giáo phận Phú Cường: 04h00 thứ Hai, ngày 24/10/2022.

- Thánh lễ An táng: 08h30 thứ Hai, ngày 24/10/2022, tại nhà thờ Chánh toà Giáo phận Phú Cường.

- Sau thánh lễ, linh cữu cha Phaolô Lê Vinh Đởm được an táng tại nghĩa trang linh mục giáo phận (trong khu vực nghĩa trang của Giáo xứ Bến Sắn).

✣ Đôi nét tiểu sử cha Phaolô Lê Vinh Đởm:

- Sinh: 14/3/1955, tại Củ Chi.

- Rửa tội: 24/7/1955, tại Giáo xứ Thala.

- Vào Tiểu Chủng viện Phú Cường: 12/8/1967.

- Vào Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: 01/8/1974.

- Thụ phong Linh mục: 20/4/1990, tại nhà thờ Giáo xứ Búng.

Sau khi chịu chức Linh mục, cha Phaolô Lê Vinh Đởm đã đảm nhiệm:

- Phó xứ Giáo xứ Lái Thiêu: từ 1990 đến 1992.

- Phó xứ Giáo xứ Chánh tòa: từ 1992 đến 1994.

- Chánh xứ Giáo xứ Lộc Thiện: từ 02/1994 đến 2000; trong thời gian này, cha cũng quản nhiệm các giáo xứ: Tích Thiện, Lộc Ninh, Lộc Quang, Lộc Tấn, Tân Thành.

- Chánh xứ Giáo xứ Lộc Ninh: từ 2000 đến 7/2016.

- Chánh xứ Giáo xứ Lộc Thiện: từ 7/2016 đến 6/2019.

- Chánh xứ Giáo xứ Tân Thành: từ 6/2019 đến ngày qua đời - ngày 20/10/2022.

- Quản hạt Giáo hạt Bình Long: từ 2013 đến 2016.

✣ Trong Giáo phận Phú Cường, kính xin:

- Mỗi cha dâng 02 thánh lễ.

- Mỗi cộng đoàn dòng tu đọc một giờ kinh nhật tụng.

- Mỗi giáo xứ, giáo họ dâng một chuỗi Mân côi.

➞ để cầu cho linh hồn cha Phaolô Lê Vinh Đởm được sớm hưởng tôn nhan thánh Chúa.

(đã ký tên)

LM Simon Nguyễn Văn Thu

Tổng đại diện