Clock-Time

Cáo phó - Ông cố ANTÔN MARIA LÊ KIM PHỤNG

Ông cố ANTÔN MARIA LÊ KIM PHỤNG, Thân phụ linh mục Gioakim Lê Công Thành - Chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hòa; Hạt trưởng giáo hạt Phước Thành - Qua đời: 20h45 thứ Năm, ngày 26 tháng 5 năm 2022. Thánh lễ an táng: 08h00 thứ Ba, ngày 31 tháng 5 năm 2022.

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”
(Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Đức Giêsu Kitô khổ nạn và phục sinh,
Linh mục Gioakim Lê Công Thành
cùng gia đình

xin kính báo:

Ông cố ANTÔN MARIA LÊ KIM PHỤNG

(Thân phụ linh mục Gioakim Lê Công Thành
- Chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hòa; Hạt trưởng giáo hạt Phước Thành)

Sinh ngày 12 tháng 02 năm 1927.

Quê quán: Bình Định

Qua đời: 20h45 thứ Năm, ngày 26 tháng 5 năm 2022.

Hưởng thọ: 95 tuổi.

Linh cữu được quàn tại tư gia - ấp Bến Nôm 1, xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Thuộc giáo xứ Thống Nhất; giáo hạt Túc Trưng; giáo phận Xuân Lộc.

Tẩn liệm: 15h00 thứ Sáu, ngày 27 tháng 5 ngày 2022.

Động quan: 07h15 thứ Ba, ngày 31 tháng 5 năm 2022.

Thánh lễ an táng: 08h00 thứ Ba, ngày 31 tháng 5 năm 2022.

Tại nhà thờ giáo xứ Thống Nhất.

Chủ tế thánh lễ: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường.

An táng tại đất thánh giáo xứ Thống Nhất.

XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG CỐ ANTÔN MARIA!

File PDF