Clock-Time

Cáo Phó - Ông Cố Cha Giêrônimô Nguyễn Phi Hùng

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, gia đình chúng con kính báo: Ông Cố GIÊRÔNIMÔ NGUYỄN VĂN MẤM
CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, gia đình chúng con kính báo:

Ông Cố GIÊRÔNIMÔ NGUYỄN VĂN MẤM
 
(Thân phụ của Cha  GIÊRÔNIMÔ NGUYỄN PHI HÙNG – Chánh xứ Bến Sắn, Giáo hạt Phú Cường, Giáo phận Phú Cường)
 
Sinh năm: 1936

Qua đời: 5g30 thứ Năm ngày 17 tháng 5 năm 2018

                Tại tư gia thuộc Giáo xứ Phong Cốc, Giáo hạt Tây Ninh, Giáo phận Phú Cường.

Hưởng thọ: 82 tuổi.

Tẩn liệm: 19g00 thứ Năm ngày 17 tháng 5 năm 2018.

Động quan: 9g00 thứ Bảy ngày 19 tháng 5 năm 2018.

Thánh lễ an táng: 9g30 thứ Bảy ngày 19 tháng 5 năm 2018.

Tại: Nhà thờ Giáo xứ Phong Cốc, Giáo hạt Tây Ninh, Giáo phận Phú Cường.

Chủ tế Thánh lễ: ĐỨC CHA PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH TỨ - Nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường.

An táng: tại đất thánh Giáo xứ Phong Cốc, Giáo hạt Tây Ninh, Giáo phận Phú Cường.