Clock-Time

Cáo Phó - Ông cố Giuse Maria PHẠM VĂN KHÔI

Ông cố Giuse Maria PHẠM VĂN KHÔI - Thân phụ của phó tế Giuse Phạm Đình Khương, thuộc giáo xứ Thánh Tuân, giáo hạt Tây Ninh, giáo phận Phú Cường.Qua đời: 19g45 thứ Tư, ngày 16 tháng 3 năm 2022. Hưởng thọ: 80 tuổi. Thánh lễ an táng: 09g00 thứ Bảy, ngày 19 tháng 3 năm 2022...

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”

(Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Đức Giêsu Kitô khổ nạn và phục sinh,
Phó tế Giuse Phạm Đình Khương và gia đình
xin kính báo
:
 
Ông cố Giuse Maria PHẠM VĂN KHÔI

(Thân phụ của phó tế Giuse Phạm Đình Khương,
thuộc giáo xứ Thánh Tuân, giáo hạt Tây Ninh, giáo phận Phú Cường
)


Sinh ngày 16 tháng 5 năm 1942.

Quê quán: Ninh Bình.

Qua đời: 19g45 thứ Tư, ngày 16 tháng 3 năm 2022.

Hưởng thọ: 80 tuổi.

Linh cữu được quàn tại tư gia - 143/4 Bạch Lâm, Gia Tân II, Thống Nhất, Đồng Nai.

Thuộc giáo xứ Bạch Lâm, giáo hạt Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc.

Tẩn liệm: 16g00 thứ Năm, ngày 17 tháng 3 năm 2022.

Động quan: 08g00 thứ Bảy, ngày 19 tháng 3 năm 2022.

Thánh lễ an táng: 09g00 thứ Bảy, ngày 19 tháng 3 năm 2022;

tại nhà thờ giáo xứ Bạch Lâm, giáo hạt Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc.

Chủ tế thánh lễ an táng: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường.

An táng tại nghĩa trang giáo xứ Bạch Lâm, giáo hạt Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc.

KÍNH XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG CỐ GIUSE MARIA!