Clock-Time

Cáo phó - Ông cố Phanxicô Salêsiô NGUYỄN VĂN THỤ là thân phụ của cha Phanxicô Salêsiô Nguyễn Văn Cảnh phụ trách giáo xứ Tân Hiệp, giáo hạt Phước Thành.

CÁO PHÓ Linh mục Phanxicô Salêsiô Nguyễn Văn Cảnh (Phụ trách giáo xứ Tân Hiệp, giáo hạt Phước Thành, giáo phận Phú Cường)  và gia đình kính báo: Ông cố Phanxicô Salêsiô NGUYỄN VĂN THỤ qua đời lúc 12h30 thứ Tư, ngày 07 tháng 12 năm 2022. Thánh lễ an táng lúc 8h00 sáng thứ Hai, ngày 12 tháng 12 năm 2022 tại nhà thờ giáo xứ Cảnh Lâm, giáo hạt Lạc An, giáo phận Phú Cường do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế.
 

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”

(Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Đức Giêsu Kitô khổ nạn và phục sinh,
Linh mục Phanxicô Salêsiô Nguyễn Văn Cảnh và gia đình

xin kính báo :

Ông cố Phanxicô Salêsiô NGUYỄN VĂN THỤ

(Thân phụ của cha Phanxicô Salêsiô Nguyễn Văn Cảnh
- Phụ trách giáo xứ Tân Hiệp, giáo hạt Phước Thành, giáo phận Phú Cường )

Sinh ngày 17 tháng 7 năm 1945.

Quê quán: Hưng Yên.

Qua đời: 12h30 thứ Tư, ngày 07 tháng 12 năm 2022.

Hưởng thọ: 78 tuổi.

Linh cữu được quàn tại tư gia - ấp 2, xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Thuộc giáo xứ Cảnh Lâm, giáo hạt Lạc An, giáo phận Phú Cường.

Nghi thức tẫn liệm: 19h00 thứ Tư, ngày 07 tháng 12 năm 2022.

Nghi thức động quan: 6h00 sáng thứ Hai, ngày 12 tháng 12 năm 2022.

Thánh lễ an táng: 8h00 sáng thứ Hai, ngày 12 tháng 12 năm 2022.
tại nhà thờ giáo xứ Cảnh Lâm, giáo hạt Lạc An, giáo phận Phú Cường.

Chủ tế thánh lễ an táng: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường.

An táng tại nghĩa trang giáo xứ Cảnh Lâm, giáo hạt Lạc An, giáo phận Phú Cường.

KÍNH XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN
ÔNG CỐ PHANXICÔ SALÊSIÔ