Clock-Time

Cáo phó - Ông cố Phêrô NGUYỄN DOÃN HOÀNH - thân phụ của Nữ tu Maria Innocentia Nguyễn Thanh Tuyền - Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường

Cáo phó - Ông cố Phêrô NGUYỄN DOÃN HOÀNH - thân phụ của Nữ tu Maria Innocentia Nguyễn Thanh Tuyền - cộng đoàn Nhà Chung Phú Cường. Qua đời: 07g30 thứ Tư, ngày 19 tháng 04 năm 2023. Hưởng thọ: 87 tuổi. Thánh lễ an táng: 09g00 thứ Bảy, ngày 22 tháng 04 năm 2023. Tại nhà thờ Cảnh Lâm, giáo hạt Lạc An, giáo phận Phú Cường, do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ sự. 

 “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.

Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11: 25)
- - - + - - - 

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Đức Giêsu Kitô Tử nạn và Phục sinh,

Nữ tu Maria Innocentia Nguyễn Thanh Tuyền cùng gia đình

xin kính báo:

Ông cố Phêrô NGUYỄN DOÃN HOÀNH

Sinh ngày: 01/01/1936

Qua đời: 07g30 thứ Tư, ngày 19 tháng 04 năm 2023 

Hưởng thọ: 87 tuổi

Linh cữu được quàn tại tư gia : Ấp 2, xã Lạc An, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương, thuộc giáo xứ Cảnh Lâm, giáo hạt Lạc An, giáo phận Phú Cường. Tẫn liệm: 18g00 thứ Tư, ngày 19 tháng 04 năm 2023. 

Động quan: 08g30 thứ Bảy, ngày 22 tháng 04 năm 2023. 

Thánh lễ an táng: 09g00 thứ Bảy, ngày 22 tháng 04 năm 2023. 

Tại nhà thờ Cảnh Lâm, giáo hạt Lạc An, giáo phận Phú Cường, do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ sự. 

Sau Thánh lễ An táng, linh cữu Ông Cố được an táng tại Đất thánh Gx. Cảnh Lâm.

XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG CỐ PHÊRÔ!

Kính báo

Nữ Tu Maria Innocentia cùng gia đình.