Clock-Time

Cáo phó - Ông cố Vincente Maria NGUYỄN VĂN KHIẾT là thân phụ của cha Phêrô Nguyễn Đức Thắng SJ - Chánh xứ Giáo xứ Đồng Tâm, Giáo hạt Bình Long, Giáo phận Phú Cường.

Ông cố Vincente Maria NGUYỄN VĂN KHIẾT là thân phụ của cha Phêrô Nguyễn Đức Thắng SJ. Sinh: năm 1933. Qua đời: lúc 04g00 sáng thứ Bảy, ngày 06 tháng 5 năm 2023. Thánh lễ an táng: lúc 09g30 thứ Ba, ngày 09 tháng 5 năm 2023, tại nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Giáo hạt Gia Kiệm, Giáo phận Xuân Lộc. Chủ tế thánh lễ: Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.

Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”

(Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Đức Giêsu Kitô khổ nạn và phục sinh,

Linh mục Phêrô Nguyễn Đức Thắng SJ cùng gia đình

xin kính báo:

Ông cố Vincente Maria NGUYỄN VĂN KHIẾT

(là thân phụ của cha Phêrô Nguyễn Đức Thắng SJ

- Chánh xứ Giáo xứ Đồng Tâm, Giáo hạt Bình Long, Giáo phận Phú Cường)

Sinh: năm 1933

Quê quán: Giáp Nam, Quần Phương, Bùi Chu

Qua đời: lúc 04g00 sáng thứ Bảy, ngày 06 tháng 5 năm 2023

Hưởng thọ: 90 tuổi

Linh cữu được quàn tại tư gia: xã Gia Tân 2, Thống Nhất, Đồng Nai

Thuộc Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Giáo hạt Gia Kiệm, Giáo phận Xuân Lộc

Tẩn liệm: lúc 15g00 thứ Bảy, ngày 06 tháng 5 năm 2023

Động quan: lúc 08g45 thứ Ba, ngày 09 tháng 5 năm 2023

Thánh lễ an táng: lúc 09g30 thứ Ba, ngày 09 tháng 5 năm 2023

tại nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Giáo hạt Gia Kiệm, Giáo phận Xuân Lộc

Chủ tế thánh lễ: Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường

Thi hài Ông cố Vincente được an táng: tại đất thánh Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG CỐ VINCENTE!