Clock-Time

CÁO PHÓ : Bà cố ANNA NGUYỄN THỊ NI, Thân mẫu của cha Phêrô Nguyễn Văn Phương

CÁO PHÓ : Bà cố ANNA NGUYỄN THỊ NI, Thân mẫu của cha Phêrô Nguyễn Văn Phương, Cáo Phó - Chánh xứ giáo xứ Hoàng Châu, giáo hạt Lạc An, giáo phận Phú Cường

TIN GIÁO PHẬN

CÁO PHÓ
 

Trong Niềm Tin Vào Đức Giêsu Kitô Phục Sinh
gia đình chúng con xin kính báo:

 

Bà cố ANNA NGUYỄN THỊ NI


(Thân mẫu của cha Phêrô Nguyễn Văn Phương - Chánh xứ giáo xứ Hoàng Châu, giáo hạt Lạc An, giáo phận Phú Cường).

Sinh năm 1945.
Quê quán: Họ đạo Bình Nguyên - Trảng Bàng, Tây Ninh.


Qua đời: 11g45 thứ Hai, ngày 05 tháng 4 năm 2021.

Linh cữu được quàn tại tư gia thuộc giáo xứ Thala, giáo hạt Củ Chi, giáo phận Phú Cường.

Hưởng thọ: 76 tuổi.

Tẩn liệm: 8h00 thứ Ba, ngày 06 tháng 4 năm 2021.

Động quan: 7h00 sáng thứ Năm, ngày 08 tháng 4 năm 2021.

Thánh lễ an táng: 8h00 sáng thứ Năm, ngày 08 tháng 4 năm 2021.

Tại: Nhà thờ giáo xứ Thala, giáo hạt Củ Chi, giáo phận Phú Cường.

Chủ tế thánh lễ an táng: Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường.

An táng: tại đất thánh giáo xứ Thala, giáo hạt Củ Chi, giáo phận Phú Cường.
 
Gia đình chúng con xin kính báo:
Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Phương
và các anh chị em.


XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN BÀ CỐ ANNA