Clock-Time

CÁO PHÓ: Bà cố AGATA LÊ THỊ LÝ, Thân mẫu của cha Gioakim Lê Công Thành

CÁO PHÓ: Bà cố AGATA LÊ THỊ LÝ, Thân mẫu của cha Gioakim Lê Công Thành - Hạt trưởng giáo hạt Phước Thành; Chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hoà, giáo hạt Phước Thành, giáo phận Phú Cường.

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.

Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”
 

CÁO PHÓ


Trong niềm tín thác vào Đức Giêsu Kitô khổ nạn và phục sinh,
Linh mục Gioakim Lê Công Thành và gia đình xin kính báo:

 

 

Bà cố AGATA LÊ THỊ LÝ
 


(Thân mẫu của cha Gioakim Lê Công Thành - Hạt trưởng giáo hạt Phước Thành; Chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hoà, giáo hạt Phước Thành, giáo phận Phú Cường).

Sinh ngày 19 tháng 02 năm 1927.

Quê quán: Bình Định.

Qua đời: 23h40 thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2021.

Linh cữu được quàn tại tư gia - ấp Bến Nôm 1, Phú Cường, Định Quán, Đồng Nai; thuộc giáo xứ Thống Nhất, giáo hạt Túc Trung, giáo phận Xuân Lộc.

Hưởng thọ: 94 tuổi.

Tẩn liệm: 15h00 Chúa nhật, ngày 25 tháng 4 năm 2021.

Động quan: 7h15 sáng thứ Tư, ngày 28 tháng 4 năm 2021.

Thánh lễ an táng: 8h00 sáng thứ Tư, ngày 28 tháng 4 năm 2021.

Tại: Nhà thờ giáo xứ Thống Nhất, giáo hạt Túc Trung, giáo phận Xuân Lộc.

Chủ tế thánh lễ an táng: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường.

An táng: tại đất thánh giáo xứ Thống Nhất, giáo hạt Túc Trung, giáo phận Xuân Lộc.
 

KÍNH XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN BÀ CỐ AGATA.