Clock-Time

CÁO PHÓ: Bà cố Anna LƯƠNG THỊ TÂM là thân mẫu của cha Micae Hoàng Anh Tuấn

CÁO PHÓ: Bà cố Anna LƯƠNG THỊ TÂM là thân mẫu của cha Micae Hoàng Anh Tuấn - Phó xứ giáo xứ Lộc Ninh, giáo hạt Bình Long, giáo phận Phú Cường...

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”

(Ga 11,25)
CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Đức Giêsu Kitô khổ nạn và phục sinh,
Linh mục
Micae Hoàng Anh Tuấn và gia đình
xin kính báo
:

Bà cố Anna LƯƠNG THỊ TÂM
(Thân mẫu của cha Micae Hoàng Anh Tuấn - Phó xứ giáo xứ Lộc Ninh).

Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1951.

Quê quán: Quảng Ninh.

Qua đời: 21h00 ngày 08 tháng 10 năm 2021.

Hưởng thọ: 70 tuổi.

Linh cữu được quàn tại tư gia - tổ 23, khu phố 4, phường Tân Hoà, Biên Hoà, Đồng Nai.

Thuộc giáo xứ Lộ Đức, giáo hạt Hoà Thanh, giáo phận Xuân Lộc.

Tẩn liệm: 13g30 thứ Bảy, ngày 09 tháng 10 năm 2021.

Động quan: 06g15 sáng thứ Hai, ngày 11 tháng 10 năm 2021.

Thánh lễ an táng: 07g00 sáng thứ Hai, ngày 11 tháng 10 năm 2021.

Chủ tế thánh lễ an táng: Cha Micae Hoàng Anh Tuấn - Phó xứ giáo xứ Lộc Ninh.

Tại nhà nguyện nghĩa trang giáo xứ Lộ Đức, giáo hạt Hoà Thanh, giáo phận Xuân Lộc.

An táng tại nghĩa trang giáo xứ Lộ Đức, giáo hạt Hoà Thanh, giáo phận Xuân Lộc.
 

KÍNH XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN BÀ CỐ ANNA!