Clock-Time

CÁO PHÓ: Bà Cố Anna Trần Thị Yên - Thân mẫu của cha Giuse Nguyễn Hồng Ánh

CÁO PHÓ: Bà Cố Anna Trần Thị Yên, Thân mẫu của cha Giuse Nguyễn Hồng Ánh - Chánh xứ giáo xứ Cảnh Lâm, giáo hạt Lạc An, giáo phận Phú Cường

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”
(Ga 11, 25)
 
CÁO PHÓ
 
Trong niềm tín thác vào Đức Giêsu Kitô khổ nạn và phục sinh,
Linh mục Giuse Nguyễn Hồng Ánh và gia đình
xin kính báo:
 
Bà Cố ANNA TRẦN THỊ YÊN

 
(Thân mẫu của cha Giuse Nguyễn Hồng Ánh - Chánh xứ giáo xứ Cảnh Lâm,, giáo hạt Lạc An, giáo phận Phú Cường).
 
Sinh năm: 1937
 
Quê quán: Hưng Yên
 
Qua đời: 22h40 thứ Năm, ngày 27 tháng 8 năm 2020.
 
Linh cữu được quàn tại tư gia thuộc giáo xứ Phong Cốc, giáo hạt Tây Ninh, giáo phận Phú Cường.
 
Hưởng thọ: 83  tuổi.
 
Tẩn liệm: 10h00 thứ Sáu , ngày 28 tháng 8 năm 2020.
 
Động quan: 8h00 thứ Hai ngày 31 tháng 8 năm 2020.
 
Thánh lễ an táng: 9h00 thứ Hai,  ngày 31 tháng 08 năm 2020.
 
Tại: Giáo xứ Phong Cốc, giáo hạt Tây Ninh, giáo phận Phú Cường
 
Chủ tế thánh lễ an táng: Đức cha Giuse - Giám mục giáo phận Phú Cường.
 
An táng: tại đất thánh giáo họ Sen Hồ, giáo xứ Phong Cốc, giáo hạt Tây Ninh, giáo phận Phú Cường

KÍNH XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN BÀ CỐ ANNA