Clock-Time

CÁO PHÓ: Bà Cố Maria Đào Thị Ngoan, Thân mẫu của cha Đa Minh Đỗ Quang Vinh

CÁO PHÓ: Bà Cố MARIA ĐÀO THỊ NGOAN, Thân mẫu của cha Đa Minh Đỗ Quang Vinh - Chánh xứ giáo xứ Minh Long, giáo hạt Bình Long, giáo phận Phú Cường

TIN GIÁO PHẬN

CÁO PHÓ

Bà Cố MARIA ĐÀO THỊ NGOAN

 

(Thân mẫu của cha Đa Minh Đỗ Quang Vinh - Chánh xứ giáo xứ Minh Long, giáo hạt Bình Long, giáo phận Phú Cường).
 
Sinh ngày 13 tháng 8 năm 1947.
 
Qua đời: 9h30 sáng Chúa Nhật, ngày 25 tháng 8 năm 2019.
 
Linh cữu được quàn tại tư gia thuộc giáo xứ Đức Huy, giáo hạt Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc.
 
Địa chỉ: 324/2, ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
 
Hưởng thọ: 72 tuổi.
 
Tẩn liệm: 9h00 sáng thứ Hai, ngày 26 tháng 8 năm 2019.
 
Động quan: 6h00 sáng thứ Năm, ngày 29 tháng 8 năm 2019.
 
Thánh lễ an táng: 6h30 sáng thứ Năm, ngày 29 tháng 8 năm 2019.
 
Tại: Nhà thờ giáo xứ Đức Huy, giáo hạt Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc.
 
Chủ tế thánh lễ an táng: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường.
 
An táng: tại đất thánh giáo xứ Đức Huy, giáo hạt Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc.
 
XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN BÀ CỐ MARIA!