Clock-Time

Cáo phó Bà cố Maria Nguyễn Thị Sắm - Thân mẫu cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn

Trong niềm tin vào cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, gia đình chúng con vô cùng thương tiếc báo tin: Bà cố Maria Nguyễn Thị Sắm - Thân mẫu cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn, đã qua đời lúc 22h00 thứ Sáu, ngày 02.3.2018...

CÁO PHÓ

BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ SẮM

(Thân mẫu cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn
- chánh xứ giáo xứ Thánh Giuse, giáo phận Phú Cường)


Sinh năm: 1931.

Qua đời: lúc 22h00 thứ Sáu, ngày 02.3.2018.

Tại: bệnh viên 115.

Quàn tại nhà riêng thuộc giáo xứ Tân Lập, TGP. TP. Hồ Chí Minh.

Hưởng thọ: 87.

Tẩn liệm: lúc 10h00 thứ Bảy, ngày 03.3.2018.

Động quan: lúc 8h00 thứ Ba, ngày 06.3.2018.

Thánh lễ an táng: lúc 8h30 thứ Ba, ngày 06.3.2018.

Tại: giáo xứ Tân Lập, TGP. TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tế Thánh lễ: Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường.

Sau thánh lễ, linh cữu bà cố Maria được mai táng tại đất thánh giáo xứ Tân Lập, TGP. TP. Hồ Chí Minh.