Clock-Time

CÁO PHÓ: Cha Cố Giuse Âu Dương Chi

Cha Cố Giuse Âu Dương Chi - đã về nhà Chúa vào lúc 17h00 thứ Năm, ngày 09/9/2021, tại Nhà nghỉ dưỡng linh mục giáo phận Phú Cường, hưởng thọ 94 tuổi và 47 năm linh mục. Nghi thức tẩn liệm: vào lúc 19h30 thứ Năm, ngày 09/9/2021, tại Nhà nghỉ dưỡng linh mục giáo phận…

TIN GIÁO PHẬN


TOÀ GIÁM MỤC PHÚ CƯỜNG
104 Lạc Long Quân, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
ĐT: 0274 3835968; Fax. 0274 3855343; Email. vptgmphucuong@gmail.com


Số: 83/TGM-CP

Toà Giám mục Phú Cường, ngày 09 tháng 9 năm 2021

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh,
Toà Giám mục Phú Cường kính báo:

CHA CỐ GIUSE ÂU DƯƠNG CHI

- Qua đời: Vào lúc 17h00 thứ Năm, ngày 09/9/2021, tại Nhà nghỉ dưỡng linh mục giáo phận Phú Cường, hưởng thọ 94 tuổi và 47 năm linh mục.

- Nghi thức tẩn liệm: Vào lúc 19h30 thứ Năm, ngày 09/9/2021, tại Nhà nghỉ dưỡng linh mục giáo phận.

- Thánh lễ an táng: Vào lúc 8h00 sáng thứ Sáu, ngày 10/9/2021, tại Nhà nghỉ dưỡng linh mục giáo phận.

- Sau Thánh lễ, linh cữu Cha Giuse Âu Dương Chi được an táng tại nghĩa trang linh mục giáo phận (trong khu vực nghĩa trang của giáo xứ Bến Sắn).

Đôi nét tiểu sử Cha cố Giuse Âu Dương Chi:

- Sinh ngày 01/12/1927, tại Mõ Cày, Bến Tre.

- Rửa tội: ngày 27/5/1965, tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Sài Gòn.

- Vào Đại Chủng viện Thánh Giuse - Sài Gòn: ngày 01/8/1968.

- Thụ phong linh mục: ngày 27/4/1974, tại Vương cung thánh đường Sài Gòn.

Sau khi chịu chức linh mục, Cha Giuse Âu Dương Chi đã đảm nhiệm:

- Phó xứ giáo xứ Thala và Trảng Bàng: từ năm 1974 đến năm 1991.

- Chánh xứ giáo xứ Hiệp Thạnh: từ năm 1991 đến năm 1993.

- Chánh xứ giáo xứ Trảng Bàng: từ năm 1993 đến năm 2005.

- Nghỉ hưu: năm 2005.


Trong giáo phận Phú Cường, kính xin:

- Mỗi cha dâng 02 thánh lễ;
- Mỗi cộng đoàn dòng tu đọc một giờ kinh nhật tụng;
- Mỗi giáo xứ, giáo họ dâng một chuỗi Mân Côi.

Để cầu nguyện cho linh hồn Cha Giuse Âu Dương Chi được sớm hưởng nhan thánh Chúa.
 

(đã ký)

LM Simon Nguyễn Văn Thu

Tổng đại diện

Tải về File PDF: Tại đây