Clock-Time

CÁO PHÓ: Cha Cố Phêrô Lưu Đức Tân

Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh, toà Giám mục Phú Cường kính báo: Cha Cố Phêrô Lưu Đức Tân Qua đời: vào lúc 14h30 Chúa Nhật ngày 16/8/2020, tại tư gia thuộc giáo xứ Võng Phan (giáo hạt Lạc An), hưởng thọ 83 tuổi và 52 năm linh mục.

TOÀ GIÁM MỤC PHÚ CƯỜNG
104 Lạc Long Quân, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
ĐT: 0274 383 5968; Fax. 0274 385 5343; Email. vptgmphucuong@gmail.com
Số: 50/TGM-CP

CÁO PHÓ
Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh,
Toà Giám mục Phú Cường kính báo:
CHA CỐ PHÊRÔ LƯU ĐỨC TÂN

 
- Qua đời: vào lúc 14h30 Chúa Nhật ngày 16/8/2020, tại tư gia thuộc giáo xứ Võng Phan (giáo hạt Lạc An), hưởng thọ 83 tuổi và 52 năm linh mục.

- Nghi thức tẩn liệm: vào lúc 8g00 sáng thứ Hai ngày 17/8/2020, tại tư gia thuộc giáo xứ Võng Phan, do Đức cha Giuse - Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ sự.

- Thánh lễ an táng: vào lúc 8g30 sáng thứ Tư ngày 19/8/2020, tại nhà thờ giáo xứ Võng Phan, do Đức cha Giuse - Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ tế.

- Sau Thánh lễ, linh cữu Cha Phêrô Lưu Đức Tân được an táng tại giáo xứ Võng Phan.

Đôi nét tiểu sử Cha cố Phêrô Lưu Đức Tân:
- Sinh ngày 25/3/1937, tại Ngưỡng Nhân, Giao Thuỷ, Nam Định.
- Rửa tội: ngày 30/3/1937, tại họ đạo Ngưỡng Nhân, giáo phận Bùi Chu.
- Vào Tiểu Chủng viện Thái Bình: ngày 01/9/1949.
- Vào Đại Chủng viện Thánh Albertô: năm 1958.
- Vào Đại Chủng viện Thánh Giuse: năm 1964.
- Thụ phong linh mục: ngày 14/5/1968, tại Trung tâm Bác Ái Lái Thiêu.

Sau khi chịu chức linh mục, cha Phêrô Lưu Đức Tân đã đảm nhiệm:
- Phó xứ giáo xứ Lễ Trang: từ năm 1968 đến năm 1969.
- Chánh xứ giáo xứ Thượng Phúc; đặc trách giáo xứ Ngọc Đồng; Hiệu trưởng Trường tư thục Nguyễn Trường Tộ (xã Lạc An): từ tháng 9/1970 đến tháng 5/1975.
- Chánh xứ giáo xứ Chơn Thành: từ tháng 5/1975 đến tháng 7/1975.
- Chánh xứ giáo xứ Võng Phan; đặc trách giáo xứ Hoàng Châu: từ tháng 7/1975 đến năm 2012.
- Nghỉ hưu: cuối năm 2012.

Trong giáo phận Phú Cường, kính xin:
- Mỗi cha dâng 02 thánh lễ;
- Mỗi cộng đoàn dòng tu đọc một giờ kinh nhật tụng;
- Mỗi giáo xứ, giáo họ dâng một chuỗi Mân Côi.
để cầu cho linh hồn cha Phêrô Lưu Đức Tân được sớm hưởng tôn nhan thánh Chúa.
 

                                                                                                                                                                                                                                                   Toà Giám mục Phú Cường, ngày 16 tháng 8 năm 2020

                                                                                                                                                                                                                                                TỔNG ĐẠI DIỆN
                           
                                                                                                                                                                                                                       (đã ký)
                                                                                                                                                                                                                                                      LM Simon Nguyễn Văn Thu