Clock-Time

CÁO PHÓ: Cha Cố Vinhsơn Trần Minh Khang

Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh, Toà Giám mục Phú Cường kính báo: CHA CỐ VINHSƠN TRẦN MINH KHANG. Qua đời: 05h30 thứ Năm ngày 10/02/2022, tại Nhà nghỉ dưỡng linh mục giáo phận Phú Cường, hưởng thọ 100 tuổi và 70 năm linh mục.

Tin Giáo Phận
CÁO PHÓ: Cha Cố Vinhsơn Trần Minh Khang

TOÀ GIÁM MỤC PHÚ CƯỜNG

104 Lạc Long Quân, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương

ĐT: 0274 3835968; Fax. 0274 3855343; Email. vptgmphucuong@gmail.com


Số: 18/2022/TGM-CP

Toà Giám mục Phú Cường, ngày 10 tháng 02 năm 2022

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh,

Toà Giám mục Phú Cường kính báo:

CHA CỐ VINHSƠN TRẦN MINH KHANG

- Qua đời: 05h30 thứ Năm ngày 10/02/2022, tại Nhà nghỉ dưỡng linh mục giáo phận Phú Cường, hưởng thọ 100 tuổi và 70 năm linh mục.

- Nghi thức tẩn liệm: 15h00 thứ Năm ngày 10/02/2022, tại Nhà nghỉ dưỡng linh mục giáo phận Phú Cường, do Đức cha Giuse - Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ sự; sau đó, linh cữu cha cố Vinhsơn Trần Minh Khang được rước về Trung tâm Mục vụ giáo phận Phú Cường.

- Thánh lễ an táng: 08h00 thứ Hai, ngày 14/02/2022, tại nhà thờ Chánh Toà giáo phận Phú Cường.

- Sau thánh lễ, linh cữu cha Vinhsơn Trần Minh Khang được an táng tại nghĩa trang linh mục giáo phận (trong khu vực nghĩa trang của giáo xứ Bến Sắn).

  • * Đôi nét tiểu sử cha Vinhsơn Trần Minh Khang:

- Sinh ngày 19/5/1922, tại Tả Hữu, Hải Hậu, Nam Định.

- Rửa tội: năm 1922, tại họ đạo Hai Giáp, giáo phận Bùi Chu.

- Vào Tiểu Chủng viện Trung Linh - Ninh Cường: năm 1936.

- Vào Đại Chủng viện Thánh Giuse - Sài Gòn: năm 1944.

- Thụ phong linh mục: ngày 29/3/1952, tại Sài Gòn.

Sau khi chịu chức linh mục, cha Vinhsơn Trần Minh Khang đã đảm nhiệm:

- Phụ tá giáo xứ Cầu Kho (TGP TP Hồ Chí Minh): từ năm 1952 đến năm 1953.

- Phụ tá giáo xứ Tân Định (TGP TP Hồ Chí Minh): từ năm 1953 đến năm 1959.

- Chánh xứ giáo xứ Bình Long (GP Phú Cường): từ năm 1959 đến năm 1970.

- Chánh xứ giáo xứ Lái Thiêu (GP Phú Cường): từ năm 1970 đến năm 1975.

- Chánh xứ giáo xứ Mỹ Hảo (GP Phú Cường): từ năm 1975 đến năm 1992.

- Nghỉ hưu: năm 1992, tại Trung tâm hưu dưỡng Lái Thiêu và Nhà nghỉ dưỡng linh mục giáo phận Phú Cường.

  • * Trong giáo phận Phú Cường, kính xin:

- Mỗi cha dâng 02 thánh lễ;

- Mỗi cộng đoàn dòng tu đọc một giờ kinh nhật tụng;

- Mỗi giáo xứ, giáo họ dâng một chuỗi Mân côi.

-> để cầu cho linh hồn cha Vinhsơn Trần Minh Khang được sớm hưởng tôn nhan thánh Chúa.

(đã ký)

LM Simon Nguyễn Văn Thu

Tổng đại diện